KURUMSAL
Sık Sorulan Sorular

Atıksu dahil birim fiyat hesaplaması:

Su Birim Fiyatı + Atıksu Bedeli + KDV + ÇTV

Atıksu hariç birim fiyat hesaplaması:

Su Birim Fiyatı + KDV + ÇTV

BASKİ aboneliği aktif olan bir adrese yeniden yapılan abonelik sözleşmesi işlemine isim değişikliği denmektedir.

Güvence bedeli alacağı BASKİ Tahsilat Merkezine müracaatı müteakip nakit olarak hemen yapılmaktadır.

Adınıza olan bir BASKİ aboneliğin sözleşmesinin fesih işlemidir.
Bunun için BASKİ Abone Merkezlerine son endeks bilgisi ile müracaat etmeniz yeterli olacaktır. 

Alo 185 Çağrı Merkezi vatandaşlardan gelen talepleri eksiksiz olarak kayda alınarak ilgili birime ve ekip amirlerine iletmekle yükümlüdür. Ekiplerin yönlendirilmesi Alo 185 Çağrı Merkezi görev ve sorumluluğunda değildir. 

BASKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı personeli ve Arıtma Tesisi sorumlu personeli ile irtibata geçilebilir.

Evet, tabi ki ziyaret edebilirsiniz. Ziyaretiniz daha verimli geçmesi için ziyaret öncesinde tesis sorumlularından randevu almanız yeterlidir.

Genel Müdürlüğümüze bağlı atıksu arıtma tesislerimize gelen evsel nitelikli kanalizasyon suları çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde yer alan deşarj standartlarına uygun şekilde arıtılmakta ve alıcı ortama deşarj edilmektedir. Tesislerimizde bulunan laboratuvarlarda günlük giriş ve çıkış sularından numuneler alınarak analizler yapılmaktadır. Ayrıca periyodik olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından akreditasyon belgesi olan laboratuvarlarda analizler yaptırılarak tesislerimizden çıkan arıtılmış suların uygunluğu izlenmektedir.

Evet, buraya tıklayarak işlem basamaklarını takip ederek ödeme yapabilirsiniz.

Buraya tıklayarak ödeme yapabileceğiniz BASKİ Tahsilat Merkezleri listesini görebilirsiniz.

İlimizde şebeke hattına verilen içme suları; yüzeysel su kaynakları (barajlar, dereler, vb.) ve yeraltı su kaynaklarından (kuyu, kaynak, vb.) sağlanmaktadır. Yüzeysel su kaynaklarımız içmesuyu arıtma tesislerimiz ile arıtılarak şebekeye verilmektedir. Yeraltı su kaynaklarımız ise depolarda biriktirilerek, dezenfeksiyon işlemi sonrası şebekeye verilmektedir. Şebeke sularımız, uygunsuz bir durum ile karşılaşılmamak için farklı noktalardan periyodik olarak alınan numuneler ile denetlenmektedir.

BASKİ Genel Müdürlüğü ile sözleşme imzalamış Faturamatik AŞ. Bayilerinden ödeme yapılabilir.

BASKİ’ nin sorumluluk alanı sayacın girişine kadardır. Abone sayacından ve sayaçtan sonra meydana gelecek arızalardan sorumludur. Yüksek faturanın sebebi aşağıdakilerden biri veya birden fazlası olabilir.

           1. Suyun fazla kullanımı

2. Mülkün dahili tesisatında su kaçağı

3. Hatalı okuma

4. Sayaç bozukluğu

Aboneler su sayaçlarının tüketimi doğru kayıt edip etmediğinin kontrol edilmesini isteyebilirler. Bu durumda eski sayaç sökülerek yerine yenisi takılır. Balıkesir Valiliği – Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce test edilerek düzenlenen rapor sonucu ile birlikte İdaremizce yapılan işlem sonucu adresinize gönderilecektir.

Tahrip olmuş sayaçlar ile mührü kopuk sayaçlar için aboneler itirazda bulunamazlar.

Genel Müdürlüğümüz Tarifeler Yönetmeliği gereğince çalışılan süre esas alınarak ücretlendirme yapılmaktadır. 

Açıktan atama yoluyla yapılacak memur atamaları, KPSS sınavı neticesinde ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre yapılabilmektedir. İşçi alımları ise, İŞ-KUR aracılığıyla yapılabildiğinden, müracaatların İŞ-KUR’ a yapılması gerekmektedir.

Buraya tıklayarak ödeme yapabileceğiniz bankaların listesini görebilirsiniz.

İlk abonelik işlemleri için Abone Merkezlerine aşağıdaki belgelerle giderek abonelik işlemi yapabilirsiniz.

Dilekçe (matbu olarak Abone Merkezinden temin edilir.),

Kimlik fotokopisi,

Konut ve işyeri aboneliği için TAPU, YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ fotokopisi,

İnşaat ve Şantiye aboneliği için YAPI RUHSATI fotokopisi,

Su sayacı seri numarası,

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortaları kanunu kapsamındaki binalardan),

Tüzel kişiler için Şirketin yetki belgesi, İmza sirküsü ile birlikte şahsen veya noterden vekâletname ile Abone Merkezlerine müracaat ederek gerçekleştirilir.

Her türlü sinek, böcek, vb. haşerelere karşı mücadele için ilaçlama çalışmaları Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yürütülmekte olup, Büyükşehir Belediye Başkanlığı çağrı merkezine başvuru yapılmalıdır.

DİLEKÇE (matbu olarak Abone servislerinden temin edilir.),

Yapı Kullanma izin belgesi fotokopisi,

Su sayaç seri numarası,

Bina adına olacak ise yönetim karar defteri fotokopisi ve Yönetici kimlik fotokopisi ile Abone Merkezlerine müracaat ederek gerçekleştirilir.

Genel Müdürlüğümüz Tarifeler Yönetmeliği gereğince çalışılan süre esas alınarak ücretlendirme yapılmaktadır. 

Mesken olarak kullanılmakta olan abonelikte işyeri olarak faaliyette bulunulacaksa herhangi bir mağduriyete uğramamanız için, BASKİ' ye müracaat edip tarifenin işyerine dönüştürülmesini sağlayınız.

DİLEKÇE (matbu olarak Abone servislerinden temin edilir.),

Su sayaç seri numarası,

Kullanım amacına göre DSİ’ den alınmış olan ruhsat,

Halk Sağlığı Müdürlüğü veya ilgili Kurumlardan alınan güncel su analiz raporu,

Kimlik fotokopisi ile Abone Merkezlerine müracaat ederek gerçekleştirilir.

Mülk Alırken veya kiralarken; satın alacağınız veya kiralayacağınız mülke ait abone sözleşmesi ve borç olup olmadığını araştırın ve sayacın endeksini tespit edin.
Aboneliği üzerinize devralın. Daha sonra oluşabilecek olumsuzluklar (su kesimleri ve borç takip eylemleri ) ile karşılaşabilirsiniz.
Mülkten Ayrılırken; İlgili yere ait olan su aboneliğinizi iptal ediniz.

BASKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığına yazılacak bir dilekçe ile müracaat edilerek Merkez İçmesuyu Arıtma Tesisi Laboratuvarında, BASKİ Tarifeler Yönetmeliği’nde belirtilen ücretlerin yatırılmasına müteakip talep edilen analizler yapılarak analiz raporları başvuru sahibine teslim edilmektedir.

Evet. PTT şubelerine gecikmiş faturalarınız dahil tüm borçlarınızı ödeyebilirsiniz.

İlgili kurum yetkilisi resmi yazı ile Abone Merkezlerine müracaat ederek gerçekleştirilir.

Sayaç yerinin  Açık, Temiz ve Aydınlık Olmasını Sağlayınız. BASKİ görevlilerince düzenli olarak sayacınızın okunabilmesi, arızalı durumlarda değiştirilebilmesi için sayaç yerinizle ilgili gerekli tedbirleri alınız. Kış aylarında ise sayaç yerinizi ahşap talaşı ile doldurarak sayacınızın donmamasını sağlayınız.

Sayacın son endeksi,

Kimlik aslı veya noter vekili müracaatına istinaden güvence bedeli şahsa ödenmektedir.

Abone numarası,

Sayaç son endeks bilgisi,

Kira sözleşmesi veya mülk sahibi ise tapu fotokopisi

Kimlik fotokopisi,

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortaları kanunu kapsamındaki binalardan),

Lojmanlar için lojman tahsis belgesi fotokopisi şahsen veya noterden vekâletname ile müracaat edilerek gerçekleştirilir.

Abonelerimiz, su sayaçları bozulduğunda, patladığında, sayaç numaratörlerinin çalışmaması vb. gibi durumlarda Abone Merkezlerine müracaat ederek değiştirilmesini talep edebilir. Ayrıca, damga süresi dolmuş sayaçlar planlama kapsamında değiştirilmektedir.

BASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu kararı ile su tüketimi tahakkuk ve tahsilatlarının üst sınırı; doğal afet, deprem vb. olağanüstü durumlar olmadıkça en az 1 ay, en çok 3 ayı geçmeyen dönemlerde yapılır.

Borçlarını süresi içerisinde ödemeyen abonelere 7 gün zarfında borçlarını ödemelerini bildiren ihbarname verilir. 7 günün sonunda borcunu ödemeyenlerin suyu kapatılır ve borcu yasal yoldan tahsil edilir. Tekrar açtırmak isteyen aboneler vadesi geçmiş borçlarını BASKİ veznelerine ödeyerek suyu açılır.

Şube Müdürlüklerinin İletişim Bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.

Taksit sayısı; taksitlendirme sırasında % 20 si peşin ödenmek şartıyla,
0 – 300 TL. Borçlar için 4 taksit,
301-500 TL arası borçlar için 6 taksit,
501- 1000 TL arası borçlar için 9 taksittir.
1001 ve üzeri borçlar için 12 taksittir.

Konut Aboneleri İçin: Dilekçe + Nüfus Cüzdan Fotokopisi

İşyeri Aboneleri İçin: Dilekçe + Vergi Levhası veya İşyeri Açma Ruhsatı Fotokopisi + Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Şirketler İçin: Dilekçe + Yetki Belgesi veya Vekaletname + İmza Sirküsü + Nüfus Cüzdanı Fotokopisi + Vergi Levhası Fotokopisi

ALO 185 Çağrı Merkezini aramak için tıklayınız
Çek & Gönder . Talep göndermek için tıklayınız