ABONE İŞLERİ
Kaçak Su Kullanımı

Kaçak Su Prosedürü

Kaçak su kullanımı; abone olmadan su dağıtım şebeke hattından veya şube yolundan İdareye ait kuyu veya kaynaktan delerek, boru döşeyerek, motor bağlayarak vb. surette su temin etmek, abone olup da sayaçsız veya sayacı işletmeyecek herhangi bir tertibatla su kullanmaktır. 

Aynı abonede mükerrer kaçak su kullanımı tespiti durumunda ilk tespitteki tahakkuk ve cezanın 2 katı dikkate alınarak hesaplama yapılır ve ceza uygulanır. Ayrıca bu abone hakkında kanuni işlemlere başlanır.

Usulsüz Su Kullanımı; Abonenin sözleşmeye aykırı şekilde su kullanma veya su kullandırmasıdır. Abone olmaksızın sayaçtan geçirerek su kullananlar da usulsüz su kullanmış sayılırlar. Burada, tüketilen suyun eksik gösterilmesi için kullanıcı tarafından sayaca müdahale yapılmadığının idarece tespit edilmesi ve kullanım süresi ile sayaçtaki göstergenin uyum arz etmesi halinde kanuni soruşturma yollarına müracaat edilmez. Kaçak ve usulsüz su kullanımı olayı en az iki İdare personeli tarafından mahallinde yapılacak araştırma ve soruşturma sonucu bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanakta kaçak ve usulsüz su kullanımın ve bağlantının şekli, ölçülen su miktarı, kaçak ve usulsüz su kullanımının süresi, sayaçlı kullanım ise, sayaca müdahale olup olmadığı vb. bilgiler ayrıntılı olarak kaydedilir. Bilenlerin yazılı ve imzalı beyanları temin edilmeye çalışılır, inandırıcı delil ve belgeler değerlendirilir, kaçak bağlantı kaldırılır. 

Tutanak 3 suret olarak hazırlanır. İlgilinin de imzası alınarak bir suret ilgiliye bırakılır. İlgilinin bulunmaması veya imzalamaktan imtina etmesi halinde tutanak üzerine bu durum tespit edilerek bağımsız bölümüne veya işyerine veya yöneticisine bırakılır. Bu şekilde düzenlenen ve bırakılan tutanak bildirim yerine geçerlidir.

Hakkında tutanak düzenlenen kullanıcı 7 gün içerisinde İdareye başvurup, tutanakta belirtilen fiiliyle ilgili işlemleri yapmak ve hesaplanacak cezayı ödemek zorundadır. Yapmaması halinde abonesi olanların abone sözleşmesi iptal edilerek teminat bedelleri gelir kaydedilir. İdarenin alacağı kalırsa kanuni yollardan tahsil edilir. Abonesi olmayanlara resen abonelik tesis edilir ve gerekli tahakkuklar yapılır.

 

Kaçak Su İhbarı

Kaçak su kullananları ihbar etmek vatandaşlık görevidir. İhbar edenin kimlik bilgisinde gizlilik ilkesi esastır. Tüm ihbarlar değerlendirilir.
Kaybolan her metreküp suyun bedeli girdilerin daha pahalı olmasına neden olmaktadır.

Abone olmaksızın BASKİ’ye ait su taşıyan borulardan veya şube yolundan idareye ait kuyu veya kaynaktan delerek, boru döşeyerek, motor bağlayarak vb. surette su temin etmek, abone iken sayaçsız veya sayacı işletmeyecek her hangi bir yolla su temin etmek gibi yasal olarak ta suç sayılan bu tür işlemler kaçak su olarak tanımlanmaktadır.

Kaçak su kullanma fiilini işleyenlerin İdareye başvurup gereğini yapmaları ve cezalarını ödemeleri, İdarenin yasal soruşturma yollarına başvurmasını engellemez.

Kaçak ve usulsüz su kullanımı olayı en az iki İdare personeli tarafından mahallinde yapılacak araştırma ve soruşturma sonucu bir tutanakla tespit edilir. Tutanak 3 suret olarak hazırlanır. İlgilinin de imzası alınarak bir suret ilgiliye bırakılır. İlgilinin bulunmaması veya imzalamaktan çekinmesi halinde tutanak üzerine bu durum tespit edilerek bağımsız bölümüne veya işyerine veya yöneticisine bırakılır.

Hakkında tutanak düzenlenen kullanıcı 7 gün içerisinde İdareye başvurup, tutanakta belirtilen filliyle ilgili işlemleri yapmak ve hesaplanacak cezayı ödemek zorundadır. Yapmaması halinde Abonesi olanların abone sözleşmesi iptal edilir ve borcun tahsilatı için yasal yollara başvurulur.

ALO 185 Çağrı Merkezini aramak için tıklayınız
Çek & Gönder . Talep göndermek için tıklayınız