ABONE İŞLERİ
Su Kesimi ve Sayaç İşlemleri

Sayaç Değişim Prosodürü

Abonelerin sayaç ve vanalarında arıza tespit edildiğinde idare tarafından düzenlenen bir iş emri ile sayaç ve/veya vana sökülüp, yerine yenisi takılır. İş emrinin bir nüshası aboneye bırakılır. Sayaç sökme takma bedeli ve/veya vana ve işçilik bedeli bir sonraki faturaya ilave edilir.

Ekonomik ömrünü doldurmuş su sayaçları kurumca değiştirildiği taktirde su sayaç ücreti alınmaz. (En az 10 yıllık kullanım süresi dolmuş sayaçlar, bozuk sayaçlar, tamiratı mümkün olmayan sayaçlar vb.) Abonenin BASKİ standartlarına göre dışarıdan temin edeceği sayaçlar da Sayaç sökme takma bedeli karşılığında BASKİ personeli tarafından takılabilir.

Sayacın bozuk olduğu tahakkuk yapılırken tespit edilirse abonenin son tüketimi, “ortalama tahakkuk” miktarına göre hesaplanır, tahakkuk ettirilir ve bozuk sayaç ibaresi ile faturada bildirim yapılır.

 

Suyun Kapatılması İşlemleri

Borçlarını süresi içerisinde ödemeyen abonelere 7 gün zarfında borçlarını ödemelerini bildiren Su ödeme bildirimi ile ilgili bilgilendirme, SMS veya İhbarname gibi yöntemlerle bildirimde bulunulur. 7 günün sonunda borcunu ödemeyen abonelere sağlanan su hizmeti geçici olarak durdurulur.

Yeraltı suyu kullanarak atıksu bedelini ödemeyen abonelerin su kaynağı iptal edilerek mühürlenir. Borçlu ayrıca su hizmetlerinden yararlanıyor ise sağlanan şebeke suyu hizmeti geçici olarak durdurulur. Borç yasal yollardan tahsil edilir.

Borcunu ödemeden aboneliği terk edenlerin diğer bir abonelikte kullandıkları su hizmeti geçici olarak durdurulur. Borcu yasal yollardan tahsil edilir.

 

Tek Sayaçtan Çok Sayaca Geçmek İçin ve Çok Sayaçtan Tek Sayaca Geçmek İçin Ne Yapılmalıdır?

Ana sayacın son endekse kadar borcu ödenip ardından, BASKİ Abone Servisine müracaat yapılır. İlgili abonelik türüne göre evraklarını ibraz etmesine müteakip her bağımsız bölüm için yeni abonelik yapılır.

 

Su Sayaçlarında Kış Döneminde ne gibi Önlemler Alınmalıdır?

Bilindiği gibi kış döneminde açıkta bulunan ve rüzgâr alan su sayaçlarında don olayları nedeniyle patlamalar meydana gelmektedir. Aşağıda belirtilen hususlara vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekmektedir. Bu nedenle;

1. Açıkta bulunan, özellikle kuzey rüzgârlarının hâkim olduğu yerleşim alanlarındaki su sayaçları bir sayaç koruma kutusu içerisine alınmalı ve koruma kutusu içine ağaç talaşı konulmalıdır. 2. Koruma kutusu içerisine alınmayan su sayaçları bez veya izolasyon malzemesi ile sarılmalı ve kesinlikle açıkta bulundurulmamalıdır.

3. Kesinlikle sayaçlar üzerine sıcak su dökülmemelidir.

4. Su sayaçları ateşle ısıtılmamalıdır.

5. Sayaçlar üzerine çekiç vs. ile vurulmamalıdır.

6. Açıkta kalan borular izolasyon malzemesi ile koruma altına alınmalıdır.

7. Koruma altına alınmayan Su sayacı patladığında İdaremiz tarafından yeni sayaç takılır ve bedeli tahsil edilir.

8. Su sayaçlarında meydana gelecek patlak ve arızalarda vatandaşlarımız 7/24 ALO 185 BASKİ ÇAĞRI MERKEZİMİZİ arayarak bildirebilirler.

 

ALO 185 Çağrı Merkezini aramak için tıklayınız
Çek & Gönder . Talep göndermek için tıklayınız