İLETİŞİM
KEP - UETS Adresimiz

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) resmi yazışmalarını Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden yapıyor.

Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı, resmi yazıların elektronik ortamda iletilmesinde Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinin kullanılacağını, söz konusu adresin tüm kurumlar tarafından temin edilerek Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi’ne (DETSİS) kaydedileceğini ve yazıların gönderiminde DETSİS’te kayıtlı KEP adreslerinin esas alınması gerektiğini bildirmiştir.

Genel Müdürlüğümüz altyapı çalışmalarını tamamladı ve KEP sistemine geçti.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkan sağlayan bir sistemdir. KEP, kullanıcılara vermiş olduğu genel e-posta hizmetine ilave olarak, e-postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediği, gönderilmişse ulaşıp ulaşmadığı, gönderilen e-postaya erişilip erişilmediği bilgilerini içeriyor. KEP ayrıca elektronik postanın iletilme zamanını da tespit ediyor.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK

KEP sayesinde, aralarında Genel Müdürlüğümüzünde olduğu tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında elektronik posta iletişiminin en üst düzey güvenlik standartlarında yapılması sağlanmaktadır. Çünkü 'Kayıtlı Elektronik Posta' Sistemi, bir e-postanın, e-imza ve zaman damgası kullanılarak, ekleri ile beraber gönderildiğini ve içeriğinin değişmediğini kanıt üreterek ispat edebiliyor. Gönderilen içeriğin değişmediğini kullanıcılarına garanti ediyor. Bilgileri, hukuken geçerli delil oluşturacak şekilde saklayabiliyor.

BASKİ KEP Adresimiz: baski@hs01.kep.tr

BASKİ e-Tebligat Adresimiz: 35841-11486-32592 PTT-UETS

 

ALO 185 Çağrı Merkezini aramak için tıklayınız
Çek & Gönder . Talep göndermek için tıklayınız