KURUMSAL
Birimler
Birimler
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
  » Abone İşleri Şube Müdürlüğü
  » Sayaç ve Kaçak Önleme Şube Müdürlüğü
  » Tahakkuk Kontrol Şube Müdürlüğü
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı
İşletmeler 2.Bölge Dairesi Başkanlığı
İşletmeler 3.Bölge Dairesi Başkanlığı
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Özel Kalem Müdürlüğü
Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Projeler Dairesi Başkanlığı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Mehmet İÇKİN
Telefon: 0266 2021043

Mehmet İÇKİN, 1966 yılında Balıkesir İli Altıeylül İlçesinde doğdu. Orta öğrenimini Balıkesir Endüstri Meslek Lisesinde, Yükseköğrenimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı.

 • 1988-1991 yıllarında Balıkesir Belediyesi Su / Otobüs İşletmesinde, 1991-1994 yılları arasında Yazı İşleri Müdürlüğünde işçi olarak çalıştı.
 • 1994 Yılında açılan sınavla Balıkesir Üniversitesine memur olarak geçti ve İdari ve Mali İşler Dairesinde satın alma memuru olarak görevlendirildi.
 • 2000 yılında İdari ve Mali İşler Dairesi Bütçe Plan Şube Müdürlüğü görevine tedviren  atandı. Burada  Maliye Bakanlığınca düzenlenen Analitik Bütçe Sistemi  ile  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hakkında bir dizi eğitim çalışmasına katılarak çalıştığı kurumun bu sürece adaptasyonunda aktif görev aldı.
 • 2005 yılında İdari ve Mali İşler Daire Başkanı olarak görevlendirildi.
 • 2008 yılında yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sekreterliğine atandı.
 • 2014 yılında BASKİ Abone İşleri Dairesi Başkanı olarak görevlendirildi.  
 • 2019 yılından itibaren Tahakkuk Şube Müdürlüğü görevini vekaleten, Eğitim Şube Müdürlüğü görevini geçici olarak yürütmekte olup Abone İşleri Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır.
 • Evli ve bir çocuk babasıdır.



 • Abone müracaatlarının tetkik, neticelendirilme ve cevaplandırılması, abonelerle mukavele akdi ve feshi, abonelerin sarfiyatının tespiti ve bedellerinin tahakkuk ve kontrolü ile bu işlere ait bütün lüzumlu istatistiki bilgilerin hazırlanması, gereken hallerde abone sularının kapattırılıp açtırılması, depozito tahakkuklarının yapılması, icabında sayaçların değiştirilmesi, abonelere ait sair masraflarının tahakkuk işlerinin yürütülmesi, yüksek tüketimli abonelerin takibi, ihtiyaç duyulduğunda hizmetlerin ihale suretiyle yaptırılmasını sağlamak, 
 • Tahakkuklara ait itirazları değerlendirerek çözüme ulaştırılmasını sağlamak,
 • Planlı olarak kullanıcı ve saha taraması yaptırmak suretiyle kaçak ve usulsüz su kullananları tespit etmek ve haklarında gerekli kanuni ve idari işlemleri yapmak, bu işlemlere ait evrakların ilgili birimlere havalesini sağlamak,
 • Abonelerin tesisatlarında takılı olan su sayaçlarının devamlı çalışır halde bulunmasını sağlamak ve aboneler tarafından ilgili müdürlüğe şikayette bulunulan sayaçların şikayetli muayenesinin yapılmasını sağlamak,
 • Depozito (teminat) bedellerinin miktarlarının tespit edilerek artırılması için Genel Müdürlüğe teklifte bulunmak,
 • Abonelerin iş ve işlemlerinin kolay ve süratli bir şekilde yapılmasını sağlayacak tedbirlerin alınmasını sağlamak, bu maksatla yeni teknolojileri ve metodları kullanarak gerekli etüd ve araştırmaların yapılması ile mevzuat ve talimatların personele duyurularak uygulanmasını sağlamak. Bu işlerin yürütülmesinde, ihtiyaç duyulması halinde hizmet satın alımı yapmak.
 • Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının Dairesi ile ilgili olarak verdikleri vazifeleri de ifa etmekle görevli ve mesuldür. 


ALO 185 Çağrı Merkezini aramak için tıklayınız
Çek & Gönder . Talep göndermek için tıklayınız