KURUMSAL
Birimler
Birimler
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı
  » Bigadiç Şube Müdürlüğü
  » Merkez Şube Müdürlüğü
İşletmeler 2.Bölge Dairesi Başkanlığı
İşletmeler 3.Bölge Dairesi Başkanlığı
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Özel Kalem Müdürlüğü
Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Projeler Dairesi Başkanlığı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı

İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı

İskender ÇAVDAR
Telefon: 0266 2021031

İskender ÇAVDAR, 1979 yılında Balıkesir’ in Sındırgı İlçesinde doğdu. Ortaöğremini Sındırgı İmam Hatip Lisesinde tamamladıktan sonra, İstanbul da Çevre Mühendisliği Lisans Eğitimini tamamladı.

 • 2003 – 2013 yılları arasında İstanbul da Özel Sektörde Mühendis ve İdareci olarak çalıştı.
 • 2013 – 2016 yılları arasında İstanbul Sultanbeyli Belediyesinde Mühendis olarak çalıştı.
 • 2016 yılında Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde Ayvalık Şube Müdür V. Olarak atandı.
 • Ocak 2019 yılında Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığında Atıksu Arıtma Tesisleri Şube Müdür V. olarak tandı.
 • Temmuz 2019 da İçme Suyu Ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığında Barajlar İsale Hatları Ve İçmesuyu Şube Müdür V. ve Kanal Kollektör Şube Müdür V. Görevine atanmış olup halen bu görevine devam etmektedir. • Suyun dağıtımı ve kumandasını yapmak gayesiyle SCADA (System Control And Data Acguation – Merkezi Su Kumanda Sistemi) sisteminin işletilmesi ve genişletilmesi,  bu sistem vasıtasıyla şehrin su kaynakları, su depoları ve dağıtım sisteminin bilgisayara bağlı olarak devamlı takip edilmesi, bilgi toplanması ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ve denetlenmesi, uzaktan kumanda fonksiyonlarının yerine getirilmesi ile İdareye ait su depolarında bulunan vana ve motorların (Aç/Kapa) kontrolü, su seviyelerinin takibi, gerçek zamanlı kimyasal su analizlerinin (pH, Klor, Bulanıklık vb.) yapılarak otomatik olarak merkezi bilgisayarlara aktarılması, pompa istasyonlarının elektriksel (Aktif, Kapasitif, Reaktif enerji, Cos Q, In, Vn vb.) değerlerinin ölçümü, rezervuarlara giren çıkan su miktarlarının ölçümü ve dolayısıyla su dağıtım şebekelerindeki kaçakların ve arızaların bilgisayarlı konrol merkezinden takibi ve tüm bu sistemin uzaktan bilgisayarlar ile kontrol edilmesi ile alarm durumlarının yetkili kişilerin cep telefonlarına sistem tarafından bildirilmesi olarak tanımlanan sisteme ayrıca su depolarını kameralı elektronik güvenlik sisteminin bu sisteme eklenmesi ve tum bu sistemin yazılım ve donanım olarak kurulumu ve işletilmesi,
 • Atıksu sisteminin kumandasını yapmak gayesiyle Atıksu SCADA (System Control And Data Acguation) sisteminin işletilmesi ve genişletilmesi,  bu sistem vasıtasıyla Atıksu Arıtma Tesislerinin , terfi istasyonlarının ve sanayi kuruluşlarının  SKKY (Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği) , AKDY (Atıksuyun Kanala Deşarj Yönetmeliği) uygun olarak çalışmasını Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı ile birlikte yapmak,
 • Abonelere verilen suların sıhhi yönden gerekli kontrollerini yapmak, bu hususta ilgili kuruluşlarla gerekli irtibatı kurmak ve alınacak tedbirleri tespit ederek gereğini yapmak,
 • Kanalizasyon ve yağmursuyu kolektörlerinin  bakımı, onarımı ve temizliğini yapmak, sözkonusu kollektörler üzerinde yer alan atıksu ve yağmursuyu terfi merkezlerinin işletilmesini sağlamak, bakım ve onarımını yapmak ve yaptırmak,
 • İçmesuyu deposu ve terfi istasyonlarının işletilmesini sağlamak,
 • Atıksu terfi istasyonlarının işletilmesini sağlamak,
 • Yukarıda bahse konu olan işlerin değerlendirilmelerini yapmak ve gerekirse ilgili Daire başkanlıkları ile koordinasyonu sağlamak, 
 • BASKİ Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda bozulan asfalt yamalarının yaptırılması
 • Baraj su alma yapılarının çıkışından ( içme suyu arıtma tesisleri hariç) , ilk kademe depolara kadar olan Ana İsale Hatlarının teknik mevzuatlara uygun olarak işletilmesi, bakım, onarım ve kontrolünün yapılması,
 • Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının Dairesi ile ilgili olarak verdikleri vazifeleri de ifa etmekle görevli ve mesuldür.

Bu hizmetler; 1 Daire Başkanı, 1 Barajlar İsale Hatları ve İçmesuyu Şube Müdürü Vekili, 1 Kanal ve Kollektör Şube Müdür Vekili, sözleşmeli memur statüsünde 2 Mühendis, sözleşmeli memur statüsünde 1 tekniker,  sözleşmeli memur statüsünde 1 teknisyen, 3 memur Mühendis, 1 Şube Müdürü, 1 memur, 2 tekniker ile yürütülmektedir.

 

 

 

 

 ALO 185 Çağrı Merkezini aramak için tıklayınız
Çek & Gönder . Talep göndermek için tıklayınız