Misyonumuz;

 • Balıkesir’in su, kanalizasyon ve arıtma ihtiyacını çevreyi koruyarak ve hizmet kalitesini sürekli yükselterek sağlamaktır. 


Vizyonumuz;

 • Hizmet Kalitesi yüksek ve kesintisiz, geleceği düşünen ve suyun hayat olduğu ilkesiyle ilerleyen kurum olmaktır. 


İlkelerimiz; 

 • Temel felsefemiz insana hizmettir. 
 • Su kaynaklarının ve körfezin korunması başlıca önceliklerimizdendir. 
 • Riskleri yöneterek krizler yaşanmadan önlemleri zamanında alabilmektir. 
 • Kaynaklarımızı etkin kullanarak kaliteli ve ekonomik hizmetler sunarız. 
 • Gelişime açık, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla çalışırız. 
 • Karar ve uygulamalarımıza bilimsel esaslar ışık tutar. Güvenirlilik ve liyakat esaslarına bağlı kalarak, takım ruhu ile çalışırız. 
 • Hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini sürekli geliştirmeyi hedefleriz. 
 • Su bilincinin yaygınlaştırılmasına çalışırız. 
 • Hayatın kaynağı olan suyu, ileri teknoloji kullanarak, israf etmeden müşterilerimize ulaştırırız.
 • Çalışanlarımızın kurum aidiyetini, verimliliğini, eğitimini ve memnuniyetini yükseltecek çalışmalar yaparız.


Etik İlkelerimiz;

 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 • Halka hizmet bilinci
 • Hizmet standartlarına uyma
 • Amaç ve misyona bağlılık
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
 • Saygınlık ve güven
 • Nezaket ve saygı
 • Yetkili makamlara bildirim
 • Çıkar çatışmasından kaçınma
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 • Savurganlıktan kaçınma
 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyanda kaçınmak
 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 • Mal bildiriminde bulunma
Sayfayı Paylaş