Erol TONGA

Erol TONGA, 1972 yılında Alaca Çorum’da doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Çorum’da tamamladı. 1993 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünden mezun oldu. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

 • 1993-1996 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Eğitim Kurumlarında Kimya Öğretmenliği,
 • 1996-2015 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Okullarda Kimya Öğretmenliği,
 • 2007 yılında; Kimya Öğretim Metotları,
 • 2009 yılında; Zaman Yönetimi,
 • 2010 yılında; Başarılı Satış Teknikleri ve Müşteri Algısı, İkna Mühendisliği ve Algı Yönetimi,
 • 2011 yılında; Satışta Etkili İletişim, Geri Dönüşüm ve Çevresel Atıkların Kazanımı,
 • 2012 yılında; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Windows 8 Uygulama Geliştirme,
 • 2013 yılında; Süreç Analizleri ve Yalın Üretim Sistemleri, Sürekli Gelişim, Üretim Yönetimi ve Planlama, 
 • 2015’den itibaren Çorum Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeliği,
 • 2010 yılında  Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı Sunum Eğitimcisi,
 • 2012 yılında  Su Ürünleri Projelerinin Hazırlanması, Değerlendirilmesi ve Saha Çalışmaları konusunda Eğitimci,
 • 2010-2014 yılları arasında İcat Yapabilmek İçin Tersten Düşünmek Konulu Konferans ve Seminerlerde Eğitimci,
 • 2007 yılında Çorum İlinde tuğla ve kiremitte kullanılan killerde demir oranının düşük olmasının tuğlada mukavemet, kiremitte ise renk sorununu oluşturması sebebiyle Atık Çamurun Tuğla-Kiremit sektöründe değerlendirilmesi sonucu “Atık Su Arıtma Tesislerinde Oluşan Çamur Atıklarını Tuğla ve Kiremit Sektöründe Kullanılabilirliğinin Araştırılması” başlıklı TUBİTAK Araştırma Ödülü,
 • 2007 yılında Yoğun sisin oluştuğu zamanlarda, şehir içi bazı kavşaklarda ve şehirlerarası karayollarındaki bazı kör noktalarda meydana gelen ölümlü veya maddi hasarlı trafik kazalarının en alt seviyeye indirilmesini amaç edinerek; Sisli bölgelere CaCl2’nin uygun bir yöntem kullanılarak püskürtülerek oluşan yoğun sisi dağıtmak için “Karayollarında Oluşan Sisi Yok Eden Sismatik (2007 TÜBİTAK Liseler Arası Yapılan Yarışmada Kayseri Bölge Birincisi)”başlıklı TUBİTAK Araştırma Ödülü,
 • 2008 yılında  Yoğurt yapımında kullanılan bakterilerin çam kozalağından elde edilmesi ve son aşamada yoğurdun raf ömrünün uzatılması için “Çam Kozalaklarının Yoğurt Yapımında Kullanılması ve Mayalanmaya Etkilerinin Araştırılması” başlıklı Patent,
 • 2009 yılında  İnşaat sektöründe kullanılan toprak veya kil esaslı çatı kaplama kiremitlerinin ve tuğlaların pişirme işleminden sonra yüzeylerinin renklendirilmesinde kullanılan boya (Bahsedilen boya kompozisyonu; bağlayıcı olarak polimetilmetakrilat (PMMA) bazlı kopolimer, en az bir dispersiyon ajanı ve en az bir renk verici madde içermektedir.)kompozisyonu ile ilgili olan Buluş; “Çatı Kaplama Elamanı Kilden Yapılmış Kiremitlerin Boyanması İçin Yapılan Patentli Hitit Boyası (2009  TÜBİTAK Liseler Arası Yapılan Yarışmada Ankara Bölge Birincisi)” başlıklı TÜBİTAK Projesi,
 • 2009 yılında Çevreye ve İnsan sağlığına zarar veren atık pillerin depolanarak geri dönüştürülmesini sağlayan bir atık pil makinesi ortaya koymayı patentli bir makine olan Buluş; toplumun ve bilhassa çocukların atık pillerin zararları konusunda bilinçli olmasını sağlayan bir atık pil toplama makinesi olarak;  Atık pili attığınızda ölçüm yapıp; pilde enerji varsa pili geri iade eden; Pilde enerji yoksa alıp kullanıcısına şeker, sakız veya bilet veren “Atık Pil Toplama Makinesi APTOM” başlıklı Patent, 
 • 2010 yılında “Bitkisel Atık Yağ Toplama Makinesi BAYTOM” başlıklı Patent,
 • 2011 yılında Bayat ekmeklerin diğer mutfak atıkları ile çöplere karışmasını engellemek, sağlıklı koşullarda toplanmasını teşvik ederek; sokak hayvanlarının beslenmesi için kullanması amacıyla şu an pek çok belediyeye satışı yapılan  “Bayat Ekmek Toplama Kutusu” başlıklı tasarım mucididir.

BAYTOM (Bitkisel Atık Yağ Toplama Makinesi) ‘un fikir babası ve mucidi olan Erol TONGA; 31.03.2014 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne, 31.03.2015 tarihinde; Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup halen bu görevini yürütmektedir.

Evli olup 1 çocuk babasıdır.   

Sayfayı Paylaş