Balıkesir

Yüzölçümü 14.299 km² olan Balıkesir ili, doğuda Bursa ve Kütahya illeri, güneyde Manisa ve İzmir illeri ve batıda Çanakkale ili ile komşudur. İlin kuzey yöndeki en uç noktası güneydekine 175 kilometre, doğu yöndeki en uç noktası bastısındakine 210 kilometre uzaklıktadır.

İlin topraklarının büyük bir kısmı Marmara Bölgesi'nde, geri kalan kısmı da Ege Bölgesi'ndedir. Hem Marmara hem de Ege Denizi'ne kıyı bulunmakta olup Türkiye genelinde iki deniz ile komşu olan 6 ilden biridir. 290,5 km'lik kıyı bandının 115,5 km'si Ege Denizi'de, 175 km'si de Marmara Denizi'ndedir.

İlin Ege Denizi'nde Ayvalık Adaları olarak bilinen 22 adası, Marmara Denizi'nde de Marmara Adaları olarak bilinen adaları vardır. 

İdari Yapı

12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı on üç ilde Büyükşehir Belediyesi ve 26 ilçe kurulması ve bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun ile Balıkesir Büyükşehir Statüsüne kavuştu.

31.03.2014 2014/6072 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu maksatla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek, 2560 sayılı Kanunda sayılan görevleri yerine getirmek üzere BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ kuruldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olduğu BASKİ’de Büyükşehir Belediye Meclisi kurumun Genel Kurulu’nu oluşturur. Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi BASKİ GENEL KURULU olarak görevli ve yetkilidir. Genel Kurul her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olağan olarak özel gündemle toplanır. 

BASKİ Genel Müdürü Büyükşehir Belediye Başkanı’nın teklifiyle İçişleri Bakanı’nın onayıyla seçilir. BASKİ Genel Müdürü, Kurumun Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ni de yürütür. Yönetim Kurulu’nda ayrıca; biri kıdemli Genel Müdür Yardımcısı’ndan oluşan 4 üye bulunur. BASKİ Genel Kurulu Balıkesir Büyükşehir Meclisi tarafından seçilen 2 Denetçi, denetim görevini yürütür.

 

Su Yönetimi

Balıkesir su kaynaklarının %45,71’i yüzeysel su kaynağı niteliğinde olup yüzeysel su kaynaklarının tamamı kentsel kullanıma hizmet etmektedir. Yağışlarla gelen sular üç baraj ve bir gölet ve regülatörde toplanarak arıtma tesislerine iletilmektedir.

Balıkesir İlinde kentsel nüfus 841.873 kişidir. Altıeylül ve Karesi İlçe merkezlerine hizmet veren İkizcetepeler Barajı ve Arıtma tesisinden yıllık 80.300.000 m³, Bandırma İlçe Merkezine hizmet veren Gönen HES ve Kumköy Regülatörü ve Arıtma Tesisinden yıllık 19.710.000 m³, Altınova ve Küçükköye hizmet veren Madra Barajından yıllık 8.730.020 m³ ve Susurluk Göbel Mahallesine hizmet veren Söve Göleti ve Arıtma Tesisinden 124.100 m³ olmak üzere yıllık toplam 108.861.120 m³ yüzey suyu kapasitesi bulunmaktadır.

Kent Merkezlerinde cazibeli olarak depolara isale edilen yıllık 8.131.000 m³ kaynak suyu, yıllık 17.005.000 m³ Sondaj kuyusu - keson kuyulardan terfi edilen yeraltısuyu ve yıllık 51.648.000 m³ yüzey suyu olmak üzere yıllık toplam 76.786.000 m³ su kullanımı ile kentsel ihtiyaç karşılanmaktadır.

Balıkesir İlinde kırsal nüfus 320.880 kişidir. 280 yerleşim biriminde cazibeli içmesuyu tesisi mevcut olup, yıllık 15.145.000 m³ kaynak suyu mevcut depolara isale edilmektedir. 416 yerleşim biriminde sondaj kuyusundan terfili tesis mevcuttur. Sondaj kuyularından yıllık 16.300.000 m³ yeraltısuyu mevcut ünite depolarına terfi edilmektedir. 102 yerleşim biriminde membadan veya keson kuyudan terfili içmesuyu tesisi bulunmaktadır. Memba veya keson kuyulardan yıllık 4.757.000 m³ yeraltısuyu ünite depolarına terfi edimektedir. 898 yerleşim biriminden oluşan kırsal alanda yıllık toplam 36.195.000 m³ yeraltısuyu kullanılmaktadır.

Balıkesir İlinde yıllık toplam 112.981.000 m³ Yüzeysel su ve yeraltısuyu kullanılmaktadır. Yıllık kullanılan toplam suyun %45,71’i olan 51.648.000 m³’ü yüzeysel su kaynaklarından, %54.29’u olan 61.333.000 m³’ü Yeraltısuyundan karşılanmaktadır. 

Balıkesir İlinde kullanılan suyun %32.04’ü Kırsal alanda, %67,96’sı Kentsel alanda kullanılmaktadır.

İçmesuyu kaynaklarındaki ham sular gerekli arıtma işlemleri için Arıtma tesislerine isale edilerek içilebilir standartlara getirilip kullanıma verilmektedir. Avşa Adası ve Ekinlik Adasındaki yerleşim birimleri için Ters Ozmoz Yöntemi ile Deniz suyu Arıtması yapılmaktadır. Beş yerleşim biriminde arsenik arıtması yapılmaktadır.

 

Sayfayı Paylaş