Fatura Yüksek Gelirse Nereye, Nasıl Başvurulur?

Öncelikle, başvuru bağlı bulunulan BASKİ Şube şefliklerine itiraz dilekçesi (Abone servisi) doldurularak kullanıcı abone tarafından imza edilir. Ekiplerimiz tarafından düzenlenen sayaç sökme fişi ile sayaç sökülür, yerine yeni sayaç takılır. Sonra sökülen su sayacının kontrolü için BASKİ tarafından düzenlenen dilekçe Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü`ne gönderilir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü`ne fatura itirazı iletilmiş olan abone, işlem sonuçlanan gününe kadar ödemeyi yapmaz ise rapor neticesi doğru geldiği takdirde gecikmeli ödemek zorunda kalır. Kontrol sonucunda sayacı bozuk çıkar ise abone, fatura bedelini itiraz öncesinde yatırmış ise ödemiş olduğu meblağ abonenin isteğine bağlı olarak ya bilgisayara "Abone Alacağı" olarak kaydedilip müteakip ödemelerinden otomatik olarak düşülür yada nakden ödenir.

Sayfayı Paylaş