Sayaç Değişim Prosodürü

Abonelerin sayaç ve vanalarında arıza tespit edildiğinde idare tarafından 2 nüsha düzenlenen bir iş emri ile sayaç ve/veya vana sökülüp, yerine yenisi takılır. İş emri aboneye imzalatılır ve bir nüshası aboneye bırakılır. Sayaç sökme takma bedeli ve/veya vana ve işçilik bedeli bir sonraki faturaya ilave edilir. 

Ekonomik ömrünü doldurmuş su sayaçları kurumca değiştirildiği taktirde su sayaç ücreti alınmaz. (En az 10 yıllık kullanım süresi dolmuş sayaçlar, bozuk sayaçlar, tamiratı mümkün olmayan sayaçlar vb.) Abonenin BASKİ standartlarına göre dışarıdan temin edeceği sayaçlar da işçilik bedeli karşılığında BASKİ personeli tarafından takılabilir. Sayaç sökme-takma bedeli olarak (1xişçi/saat) + (1x şoför/saat) formülüyle hesaplanır.    

Sayacın bozuk olduğu tahakkuk yapılırken tespit edilirse abonenin son tüketimi, “ortalama tahakkuk” miktarına göre hesaplanır, tahakkuk ettirilir ve bozuk sayaç ibaresi ile faturada bildirim yapılır. Vana işçilik bedeli; (3xİşçi/saat) + (1xŞoför/saat) formülü ile hesaplanır. 

Suyun Kapatılması İşlemleri
Borçlarını süresi içerisinde ödemeyen abonelere 7 gün zarfında borçlarını ödemelerini bildiren ihbarname verilir. 7 günün sonunda borcunu ödemeyen abonelere sağlanan su hizmeti geçici olarak durdurulur. 

Yeraltı suyu kullanarak atıksu bedelini ödemeyen abonelerin su kaynağı iptal edilerek mühürlenir. Borçlu ayrıca su hizmetlerinden yararlanıyor ise sağlanan şebeke suyu hizmeti geçici olarak durdurulur. Borç yasal yollardan tahsil edilir. 
Borcunu ödemeden aboneliği terk edenlerin diğer bir abonelikte kullandıkları su hizmeti geçici olarak durdurulur. Borcu yasal yollardan tahsil edilir. 


Tek Sayaçtan Çok Sayaca Geçmek İçin ve Çok Sayaçtan Tek Sayaca Geçmek İçin Ne Yapılmalıdır?
Ana sayacın son endekse kadar borcu ödenip ardından, BASKİ Abone Servisine müracaat yapılır. Yukarıda su aboneliği için belirtilen işlemlere göre yeni abonelik yapılır.

Su Sayaçlarında Kış Döneminde ne gibi Önlemler Alınmalıdır?
Bilindiği gibi kış döneminde açıkta bulunan ve rüzgâr alan su sayaçlarında don olayları nedeniyle patlamalar meydana gelmektedir. Aşağıda belirtilen hususlara vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekmektedir. Bu nedenle;

  1. Açıkta bulunan, özellikle kuzey rüzgârlarının hâkim olduğu yerleşim alanlarındaki su sayaçları bir sandık içerisine alınmalı ve sandık içine ağaç talaşı konulmalıdır.
  2. Sandık içerisine alınmayan su sayaçları bez ile sarılmalı ve kesinlikle açıkta bulundurulmamalıdır.
  3. Kesinlikle sayaçlar üzerine sıcak su dökülmemelidir.
  4. Su sayaçları ateşle ısıtılmamalıdır.
  5. Sayaçlar üzerine çekiç vs. ile vurulmamalıdır.
  6. Açıkta bulunan su borularının üstleri sarılmalıdır.
  7. Su sayacı patladığında yeni sayacı abone kendisi alacak olup, sayaç ekiplerimizce yerine takılacaktır.
  8. Su sayaçlarında meydana gelecek patlak ve arızalarda vatandaşlarımız gece ve gündüz ALO-SU VE KANAL ARIZA Tel-185 nolu telefona bildirebilirler.
Sayfayı Paylaş