HİZMETLER
Projeler ve Yatırımlar

Fiziki Gerçekleşme : %70

 

İçmesuyu iletim hattı:41.000 metre
Su Deposu: 6 adet
Terfi Merkezi:4 adet

 

Firmaya süre uzatımı verildi.

Proje, izin işlemleri için Emlak İstimlak Dairesine yazı yazıldı.

Fiziki Gerçekleşme : %90

Bu ihale kapsamında 3 ayrı bölgede  proje çalışması yapılmaktadır.
Ayvalık-Sarımsaklı TM4 deplase projesi
Ayvalık-Armutçuk kollektör hattı
Edremit-Cennetayağı kollektör hattı

 

1. Kademe Kanalizasyon Hattı:45.000 metre
2. Kademe Kanalizasyon Hattı:20.000 metre
Terfi Merkezi:2 adet
Yağmursuyu Hattı: 10.000 metre

 

 

Revize projeler İdareye sunuldu, mekanik değişikliklerin tamamlanmasının ardından baskı alınacak.

Fiziki Gerçekleşme : % 15

 

1. Kademe Kanalizasyon Hattı:170.000 metre
2. Kademe Kanalizasyon Hattı:155.000 metre
Mevcut Kanalizasyon Proje tahkiki:75.000 metre

1 adet Paket Atıksu Arıtma Tesisi

Fiziki Gerçekleşme : %60

 

Balıkesir İli Sındırgı İlçesi Umurlar Mah. 15'er km içmesuyu şebeke ve kanalizasyon hatları, 20 km isale ve terfi hatları, kaptaj, depo ve foseptik yapılarının projelendirilmesi

Fiziki Gerçekleşme : %5

 

1. Kademe Kanalizasyon Hattı:52.000 metre
2. Kademe Kanalizasyon Hattı:140.000 metre

 

Fiziki Gerçekleşme : %70

Yeni açılan sondaj kuyuları ile yeni kaynakların depolara iletiminin sağlanması.
Karesi-Beyköy
Sındırgı; Yüreğil, Bayraklı
Balya-Göloba, Karadağ, Uzunçınar
Dursunbey-Hacıömerler,Beyel
Kepsut-Armutlu

40 km isale ve/veya terfi hattı

Fiziki Gerçekleşmesi    %80

  Balıkesir su ve kanalizasyon İdaresi Yenilenebilir Enerji Kaynakları Fizibilite Raporu Hazırlanması İşi (Res, Ges ve MikroHes çalışması)

  Genel Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında bulunan Arıtma Tesisi, Terfi  ve su kuyuları vb. tesislerin  yaklaşık enerji tüketimleri 116.987.653,942 kWh/yıl’dır. Söz konusu yıllık tüketimin Genel Müdürlüğümüzün en önemli bütçe kalemlerinden biri olması nedeniyle ihtiyaç olan enerjinin temini için tasarruf yöntemleri araştırılarak yenilenebilir enerji santralleri ile ilgili çalışma yapılması planlanmaktadır.

 

Fiziki Gerçekleşme :  % 25

 

Onaylı projesine göre imalatları tamamlanan hatların mevcut hatlarla entegrasyonu. Gerekmesi halinde yeniden projelendirilmesi.

 

Burhaniye ilçesi sınırlarında yer alan kuyular bölgesinden Gömeç Karaağaç ve Burhaniye Pelitköy mahalleleri için içmesuyu temini amacıyla hazırlanan projeye alternatif olarak münferit veya bütünsel aynı bölgeye ters osmoz metoduyla su temini sağlanmasına yönelik fizibilite raporunun hazırlanması işi

Savaştepe ilçe merkezi gerekse de Sarıbeyler mahallesi içmesuyu şebeke, terfi, iletim, hatarının bir bütün halinde ele alınarak su temini ve dağıtımında yaşanılan kayıp kaçakların önüne geçilebilmesi adına proje çalışmalarının yapılması 

Bandırmada yapımı Karayolları sorumluluğunda devam eden kavşak imalatları esnasında içmesuyu ve kanalizasyon boru hatlarının deplase edilmesi

Burhaniye Orjan Mevkii yanı ve Ahmet Akın Kültür Merkezi yeni imara açılan bölgede içmesuyu ve kanal şebeke hattı projelerinin hazırlanması 

Fiziki Gerçekleştirme : %100

 

Bu ihale kapsamında 3 ayrı bölgede  proje çalışması yapılmaktadır.
Gönen-Köteyli 
Havran- Kobaklar,
Bandırma-Doğruca, Yenisığırcı, Ömerli ve Akçapınar Mahallelerinde

 

İçmesuyu terfi, isale ve iletim hattı: 42.000 metre

Fiziki Gerçekleşme : %100

 

Beyköy:350m OG ENH hattı

Yüreğil: 2500m 50kVATrafolu OG ENH 

Karadağ:1300m 50kVA Trafolu OG ENH

Göloba: 1000m 50kVA Trafolu OG ENH

 

Fiziki Gerçekleşme : %100

 

 

1.Kademe : 55.000 metre
2.Kademe : 5.000 metre

5 adet Atıksu Paket Terfi Merkezi

Kabul işlemleri yapılarak projeler tamamlandı.

Nakdi Gerçekleşme % si     : % 59

Fiziki Gerçekleşme % si      : % 65

Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşler :

9.838 Metre Kanalizasyon Hattı

40.258 Metre İçmesuyu Hattı

25.000 Kişilik Atıksu arıtma tesisi

400 Adet Kanal Parsel

1000 Adet İçmesuyu Abone

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler :

06.03.2016 tarihinde arıtma tesisi alanında idari bina temeli atılarak temel atma töreni gerçekleşti.

Yapımı Tamamlanan Kanalizasyon Kollektör hattı

     11.706 metre kanalizasyon hattı, 400 adet kanal parsel bağlantısı yapılmıştır.

   Yapımı Tamamlanan  İçmesuyu hattı

   27.775 metre içmesuyu hattı tamamlandı, 959 adet içmesuyu abone bağlantısı yapıldı.

   Yüklenici firma AAT inşaatı için kazıya başlayacaktır.

     Tesis 25.000 kişilik olup debisi 3.468 m³/gün

                                           

Nakdi Gerçekleşme % si     :%82,37

Fiziki Gerçekleşme % si      :%82,37

Sözleşme kapsamında yapılacak işler:

6943 Metre Kanalizasyon Hattı

405 adet Parsel Bağlantısı                            

15.000 Kişilik Atıksu Arıtma Tesisi yapılacaktır.

 

Sözleşme kapsamında yapılan işler;

- 8070 metre kanalizasyon hattı yapımı tamamlandı

- 334 adet kanalizasyon parsel bağlantısı yapıldı

- 15.000 kişilik Atıksu Arıtma Tesisi ünitelerinin %82 'si yapılmış ve Nitrifikasyon havuzundaki sera yapılmış olup cam kaplama işi devam etmektedir.

 

AAT ve Kanalizasyon işleri devam etmektedir.

                             

 

Nakti Gerçekleşmesi % si                                    : % 94,38

Fiziki Gerçekleşme % si                                      :  % 94,38

2000 M³ servis deposu yapımı

71.923  metre içmesuyu şebeke ve terfi hattı yapımı

1 adet terfi merkezi yapımı

2300 Adet Abone Bağlantısı

Sözleşme kapsamında yapılan işler;

64,223  metre içmesuyu şebeke ve terfi hattı yapılmıştır.

3.847 adet abone bağlantısı yapılmıştır.

Millet Bahçesi ve İnönü Mahallesi için şebeke boru hattı imalatları mukayeseli keşif sonrasında başlanılacaktır.

 

 

 

                                                     

Nakdi Gerçekleşme %si               : %113,53

Fiziki Gerçekleşme % si              :  % 100

 

Sözleşme kapsamında yapılacak işler;

32.025 metre kanalizasyon şebeke hattı,

2.000 adet kanalizasyon parsel bağlantısı,

2 adet paket terfi merkezi,

1 adet betonarme terfi merkezi,

5.461 metre terfi hattı,

40.000 kişilik atıksu arıtma tesisi yapımı.

 

Sözleşme kapsamında yapılan işler;

40.459 metre kanalizasyon şebeke hattı yapılmıştır,

2.400 adet kanalizasyon parsel bağlantısı yapılmıştır,

4.261 metre terfi hattı,

28.06.2018 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Kanalizasyon şebeke imalatları tamamlanmış olup; baca içi temizlikleri yapılmaktadır. Atıksu Arıtma Tesisi Mekanik ve Elektrik  imalatları devam etmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

Nakdi Gerçekleşme % si                          : % 65

Fiziki Gerçekleşme % si                           : % 65

Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşler:

Bandırma Ömerli 400 m3 İçmesuyu Deposu

Erdek Çayağızı 200 m3 İçmesuyu Deposu

Susurluk Bozen 100 m3 İçmesuyu Deposu

Susurluk Gökçedere 100 m3 İçmesuyu Deposu

 

Sözleşme Kapsamında Yapımı Tamamlanan İşler

 

Bandırma Ömerli 400 m3 İçmesuyu Deposu

Erdek Çayağızı 200 m3 İçmesuyu Deposu

Susurluk Bozen 100 m3 İçmesuyu Deposu

Susurluk Gökçedere 100 m3 İçmesuyu Depolarının %80' i tamamlanmıştır.

 

 

08.04.2019 Yer Teslimi yapılmış, Susurluk Bozen, Gökçedere Mahallelerinde ,Erdek Çayağzı mahallelerinde ve Bandırma Ömerli mahallelerinde ince imalatlar devam etmektedir.

Yapım işinin 16.12.2020 tarihinde süresi bitmiş, cezalı çalışmaya devam etmektedir.

 

 

 

 

                   

Nakdi Gerçekleşme % si                      : % 120,00

Fiziki Gerçekleşme % si                       : % 100,00

 

Sözleşme Kapsamında Yapılması Planlanan İşler:

2.250 adet kanal parsel yapımı,

 

Sözleşme Kapsamında Yapımı Tamamlanmış İşler:

2.700 adet kanal parsel yapımı tamamlanmıştır.

 

Susurluk kanalizasyon parsel bacası ile evsel atıksu çıkışlarının bağlanması yapım işinde 12.07.2019 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmış olup, yapım işi tamamlanmıştır.

 

 

                 

Sözleşme kapsamında yapılacak İşler; Muhtellif mahallelerde içmesuyu amaçlı 3750 metre sondaj yapılması

Nakdi Gerçekleşmesi %'si : % 100,00

Fiziki Gerçeklşemesi %'si :  % 100,00

 

Sözleşme kapsamında yapılan işler;

29.07.2019 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. 29.07.2019 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. Muhtelif mahallelerde sondaj çalışmaları devam etmektedir. Altıeylül İlçesi Kürse, Küpeler ve Macarlar Mahallelerinde, Ayvalık İlçesi Akçapınar Mahallesi, Balya İlçesi Yaylacık, Göloba, Göloba Karadağ, Orhanlar, Yarışalan, Koyuneri, Havutbaşı Mahallelerinde, Burhaniye İlçesi Şahinler Mahallesinde, Gömeç İlçesi Kuyualan ve Kumgedik Mahallelerinde, Havran İlçesi Karaoğlanlar ve Küçükşapçı Mahallelerinde, İvrindi Demirciler, Gözlüçayır, Çiçekli, Çarkacı, Kocaoba, Hüseyinbeyobası, Karesi İlçesi Beyköy, Fethiye Kamçılı, Davutlar ve Karabeyler(Karacaören) ve Kocaavşar Mahallelerinde, Dursunbey İlçesi Beyel Mahallesinde, Bigadiç İlçesi Yolbaşı Mahallesinde, Kepsut Servetler-Armutlu (Grup) ve Balya Çiğdem Mahallesinde sondaj kuyuları açıldı.

 

 

 

         

Sözleşme kapsamında yapılacak İşler; 

 27 Mahallede içmesuyu sondajı yapılması işi

Nakdi Gerçekleşmesi %'si : % 49,00

Fiziki Gerçeklşemesi %'si :  %49,00

 

Sözleşme kapsamında yapılan işler;

24 mahallede toplam 2408 metre sondaj kuyusu açılmıştır.

 

 

  22.10.2019 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. Çalışmalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

       

Nakdi Gerçekleşme % si                                    : %75,26

Fiziki Gerçekleşme % si                                     : %75,26

 

Sözleşme kapsamında yapılacak işler:

351 metre  Ø1000-Ø800 mm Kollektör Hattı

1.130 metre Ø800-Ø600mm Kollektör Hattı

555 metre Ø500-Ø400-Ø300- Ø200 E.C.B.Boru Yan şebeke bağlantıları

60 adet parsel bacası

 

Sözleşme kapsamında yapılan işler:

329 metre Ø1000-Ø800 mm Kollektör Hattı

719 metre Ø600-Ø400mm Kollektör Hattıx

538 metre Ø500-Ø400-Ø300- Ø200 E.C.B Boru Yan Şebeke Bağlantıları

26 adet parsel bacası yapılmıştır.

 

 

 Çalışmalar Temmuz ayı itibariyle

turizm sezonu kapsamında durdurulmuş olup, yüklenici firma ile yapılan toplantı sonrası 20 Eylül tarihinde tekrardan başlanacaktır.

                                           

Nakdi Gerçekleşme % si                                    : % 76,00

Fiziki Gerçekleşme % si                                     : % 76,00

 

Sözleşme kapsamında yapılacak işler:

Balya/Kocabük 100 m3 Depo İşleri

Savaştepe/Söğütcük 100 m3 Depo İşleri

Savaştepe/Pınarlı 100 m3 Depo İşleri

Altıeylül/Dişbudak 100 m3 Depo İşleri

Burhaniye/Şahinler 100 m3 Depo İşleri

Gömeç/Kuyualan 100 m3 Depo İşleri

İvrindi/Çukuroba 100 m3 Depo İşleri

 

Sözleşme kapsamında yapılan işler:

 

14.02.2020 tarihinde yer teslimleri yapılmıştır.

Depolara ait kaba inşaatlar tamamlanmış, ince işler devam etmekte olup, sızdırmazlık testlerinin firma tarafından hazırlanması beklenmektedir.

 

 

                                   

Nakdi Gerçekleşme % si                                    : 0

Fiziki Gerçekleşme % si                                     :% 15

 

 

Sözleşme kapsamında yapılacak olan işler;

650 adet Abone Baş Bağlantısı yapımı

 

 

Sözleşme kapsamında yapılan işler;

100 adet Abone Baş Bağlantısı yapılmıştır.

 

Küllük sanayi sitesi abone baş bağlantı imalatları tamamlandı.

Nakdi Gerçekleşme % si                                    : %79,71

Fiziki Gerçekleşme % si                                     : %79,71

 

Sözleşme Kapsamında Yapılacak Olan İşler;

3.054 metre  Ø710 mm HDPE boru döşeme işi

3.339 metre Ø560 mm HDPE boru döşeme işi

Terfi Merkezi Tadilat İşleri

5000 m3 İçmesuyu Deposu tadilat işleri

 

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler;

3.014 mt Ø710 mm HDPE boru döşeme işi

2.750 mt Ø560 mm HDPE boru döşeme işi yapılmıştır.

 

Ø710 mm ve Ø560 mm HDPE boru imalatlarına devam edilmektedir.

                         

 

Nakdi Gerçekleşme % si                                    : %100

Fiziki Gerçekleşme % si                                     : %100

 

Sözleşme Kapsamında Yapılacak Olan İşler:

 

Dursunbey Çakırca,Sındırgı Merkez,Gömeç Kumgedik,Balya Havutbaşı,Burhaniye Dutluca,Burhaniye Şahinler,Gönen Havutça,Gönen Babayaka,Dursunbey Karagöz,Susurluk İclaliye,Savaştepe Türediler,Sındırgı Çaygören,Dursunbey Karapınar,İvrindi Gözlüçayır,Dursunbey Sacayak (Karayörükler),Dursunbey Karakaya,Karesi Karabeyler,Bigadiç Kırca,Bigadiç Davutlar,İvrindi Çatalan Mahallelerinde jeofizik ölçüm ve raporlama

 

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler:

20.12.2019 tarihinde işe başlanılmıştır. 27/06/2020 tarihinde aşağıda tabloda belirtilen 20 mahallede jeofizik ölçüm yapılmıştır.

 

Nakdi Gerçekleşme % si                                    : % 43,49

Fiziki Gerçekleşme % si                                     : % 43,49

 

Sözleşme Kapsamında Yapılacak Olan İşler:

17.566,53 metre İçmesuyu İletim Hattı

 

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler:

11.255,97 metre İçmesuyu İletim Hattı yapılmıştır.

 

13/05/2020 tarihinde Yer Teslimi yapılmıştır.

                       

Nakdi Gerçekleşme % si                                    : %76,47

Fiziki Gerçekleşme % si                                     : % 90,00

 

Sözleşme Kapsamında Yapılacak Olan İşler:

1494 metre Ø600 mm Kanalizasyon Hattı

400 metre Ø200 mm Yan Şebeke Bağlantıları

1185 metre Ø450 mm Terfi Hattı

1 adet TM-1 Terfi Merkezi

95 adet Parsel Bacası

 

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler:

1381 metre  Ø600 mm Kanalizasyon Hattı

1174 metre Ø450 mm Terfi Hattı yapılmıştır.

472 metre Ø200 mm yan şebeke bağlantıları

 

Kollektör hatları ile yan şebeke hatları (ilave talepler ile) tamamlanma aşamasında olup, paket terfi merkezi imalatları devam etmektedir.

                           

Nakdi Gerçekleşme % si                                 : %

Fiziki Gerçekleşme % si                                  : %

 

Sözleşme Kapsamında Yapılması Planlanan İşler:

1 adet 10.000 m3 Hacimli İçmesuyu Deposu 

2 adet 5.000 m3 Hacimli İçmesuyu Deposu   

1 adet İçmesuyu Terfi Merkezi      

7500 metre İçmesuyu Terfi Hatları

6900 metre Kanalizasyon Kollektör Hatları

28800 Kanalizasyon Şebeke Hatları

3 adet Paket Tip Atıksu Terfi Merkezi

 

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler:

 

 

Açıklama: Şantiye kurulumu tamamlanma aşamasında olup, proje revizyonları vb. konularda toplantılar yapılarak talepler bildirilmiştir. Kartalçeşme de bulunan mevcut kullanılmayan deponun yıkım işleri başlamıştır. Malzeme kabulleri devam etmektedir.

 

 

     

Nakdi Gerçekleşme % si                                    : %

Fiziki Gerçekleşme % si                                     : %5

 

Sözleşme Kapsamında Yapılacak Olan İşler:

12.323 metre İçmesuyu Terfi Hattı

 

Sözleşme Kapsamında Yapımı Tamamlanan İşler:

1.200 metre İçmesuyu Terfi Hattı

 

29/07/2020 tarihinde Yer Teslimi yapılmıştır.

 

 

Nakdi Gerçekleşme % si                                    : 0

Fiziki Gerçekleşme % si                                     : 100

 

Sözleşme Kapsamında Yapımı Planlanan İşler:

65 metre Ø600mm Kanalizasyon Kollektör Hattı İmalatı

 

Sözleşme Kapsamında Yapımı Tamamlanan İşler:

65 metre Ø600mm Kanalizasyon Kollektör Hattı İmalatı

 

İmalatlar tamamlandı.

Nakdi Gerçekleşme % si                                    : % 0

Fiziki Gerçekleşme % si                                     : % 0

 

ENH nakil hattının geçeceği güzergahda vakıf ve kamu arazileri bulunmasından dolayı Emlak ve İstimlak Dairesi tarafından çalışma başlatılmış vakıf ve DSİ ye gerekli izin ve müsaade yazıları yazılmış cevap beklenmektedir

 

Nakdi Gerçekleşme % si                                    : % 0

Fiziki Gerçekleşme % si                                     : % 0

 

Sözleşme Kapsamanda Yapılacak Olan İşler:

2.039 metre  İçmesuyu Şebeke( Ø1000 mm )

679 metre İçmesuyu Şebeke  ( Ø400 mm )

3.713 metre Kanalizasyon Şebeke 

2.886 metre İçmesuyu Şebeke ( HDPE)

 

Sözleşme Kapsamında Yapımı Tamamlanan İşler:

2019 Yılında Tamamlananlar

 

Nakdi Gerçekleşme % si                                    : 74

Fiziki Gerçekleşme % si                                     : 74

 

Sözleşme kapsamında yapılacak işler;

48,839 metre kanalizasyon ve terfi hattı,

25.000 kişilik ve 2100 m³/gün kapasiteli Atıksu arıtma tesisi

  

Sözleşme kapsamında yapılan işler;

34.574 metre kanalizasyon şebeke hattı tamamlandı.

25.000 kişilik Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı tamamlanmış ve işletmeye alınmıştır.

Kanalizasyon parsel bacası imalatları ve 1 adet paket terfi merkezi işleri tamamlanmış olup, işi geçici kabulü yapılmıştır.

 

 

 

                               

Nakdi Gerçekleşme % si                                    : %117,52

Fiziki Gerçekleşme % si                                     : %100

 

Sözleşme kapsamında yapılacak işler;

40.696 Metre Kanalizasyon Hattı

15.000 Kişilik Atıksu Arıtma Tesisi

2.500 adet Kanalizasyon Parsel Bağlantısı

 

Sözleşme kapsamında yapılan işler;

Atıksu Arıtma Tesisi (15.000 kişi veya 3678 m3/gün) ünitelerin %100'ü tamamlanmıştır.

54.775 metre Kanalizasyon şebeke hattı ve 2123 adet kanalizasyon parsel bağlantısı yapılmıştır.

 

30/10/2019 tarihinde Geçici Kabulü yapılmış, Tesis işletmeye alınmıştır.

 

 

 

 

         

Nakdi Gerçekleşme % si                                    : 

Fiziki Gerçekleşme % si                                     : 54

 

Sözleşme kapsamında yapılacak işler;

9000 metre kanalizasyon parsele evsel bağlantı yapılması,

729 metre içmesuyu şebeke hattı ve abone bağlantısı yapımı

 

Geçici kabulü yapılmıştır.

 

 

 

   

Nakdi Gerçekleşmesi % si                                : %26,69

Fiziki Gerçekleşme % si                                     : %40

30/04/2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

Sözleşme kapsamında yapılacak işler;

200 m3 lük depo inşaatı, 4 adet kuyu binası,

1850 metre içmesuyu hattı yapımı

 

Sözleşme kapsamında yapılan işler;

İvrindi Güngörmez Mevkii 100 M³ Terfi Depo önüne Eksenel yaylı Çekvalf imalatı tamamlandı. İvrindiye su verilmeye başlandı.

Yağlılar 200 m³ depo kazısı tamamlandı.

3 adet kuyu binası yapıldı.

1538 metre içmesuyu hattı yapıldı.

Yüklenici firma tasfiye talebinde bulunmuş olup, tasfiye kabul aşamasındadır.

 

       

 

Nakdi Gerçekleşme % si                                    : % 81,57

Fiziki Gerçekleşme % si                                     : % 85,87

Sözleşme kapsamında yapılacak işler;

9.214 metre Kanalizasyon Hattı yapımı

12.987 metre İçmesuyu Hattı yapımı

1 adet baca tipi terfi merkezi

385 adet kanal parsel yapımı

Toplam İçmesuyu abone sayısı 800 kişi

1.507 metre terfi hattı yapımı

 

Sözleşme kapsamında yapılan işler;

7.592 metre kanalizasyon hattı yapılmıştır..

14.795  metre içmesuyu hattı yapılmıştır.

352 adet kanal parseli yapılmıştır.

924 adet içme suyu abone bağlantısı yapılmıştır.

1.395 metre terfi hattı yapılmıştır.

 

23.12.2019 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

 

             

Nakdi Gerçekleşme % si                             :  % 93,56

Fiziki Gerçekleşme % si                              :  % 98,00

 

Sözleşme Kapsamında Yapılması Planlanan İşler:

5 adet içmesuyu deposu yapımı

 

Sözleşme Kapsamında Yapımı Tamamlanan İşler:

5 adet içmesuyu deposu yapımı tamamlanmıştır.

 

19.11.2019 tarihinde Geçici Kabulü yapılmıştır.

 

 

 

 

       

Nakdi Gerçekleşme % si                                    : %100

Fiziki Gerçekleşme % si                                     : %100

 

Sözleşme Kapsamında Yapılması Planlanan İşler:

4 adet içmesuyu deposu yapımı,

 

Sözleşme Kapsamında Yapımı Tamamlanan İşler:

4 adet içmesuyu deposu yapımı tamamlanmıştır.

 

18.12.2019 tarihinde işin Geçici Kabulü yapılmıştır.

 

         

2018 Yılında Tamamlananlar

SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLER:

Ø200 mm Çapında Entegre Contalı Buhar Kürlü Beton Boru Döşenmesi:  4.011,00 metre

Ø300 mm Çapında Entegre Contalı Buhar Kürlü Beton Boru Döşenmesi: 431,00 metre

Ø400 mm Çapında Entegre Contalı Buhar Kürlü Beton Boru Döşenmesi: 227,00 metre

Ø500 mm Çapında Entegre Contalı Buhar Kürlü Beton Boru Döşenmesi :15,00 metre     

Ø150 mm Çapında Entegre Contalı Buhar Kürlü Beton Boru Döşenmesi : 600,00 metre 

Dış Çapı Ø280 mm. PE100 ND10 Boru ile Terfi Hattı İnşaatı Yapılması :58,00 metre

TMY4 Paket (Baca tipi) Terfi Merkezi İnşaat İşlerinin Yapılması (Mekanik ve Elektrik İşleri Hariç) : 1 adet

Toplam : 5.342 metre Kanalizasyon hattı döşenecektir.

SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER:

 

5.566 metre kanalizasyon şebeke hattı tamamlandı

176 adet kanalizasyon parsel bağlantısı yapıldı

 

Fiziki Gerçekleşme : % 100.00 
İşin Süresi : 300 GÜN

03.05.2018 tarihinde geçici kabulü yapıldı

 

 

 

 

                   

Fiziki Gerçekleşme % si       : %100

İşin Süresi : 440 GÜN

 SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLER:

Ø200 mm ŞEBEKE HATLARI KEŞFİ : 11.274,00 metre

Ø300 mm ŞEBEKE HATLARI KEŞFİ : 389,00 metre

Ø400 mm ŞEBEKE HATLARI KEŞFİ : 242,00 metre

Ø600 mm ŞEBEKE HATLARI KEŞFİ : 2.556,00 metre

Ø800 mm ŞEBEKE HATLARI KEŞFİ : 40,00 metre

Ø1000 mm ŞEBEKE HATLARI KEŞFİ: 250,00 metre

Toplam: 14.751 metre Kanalizasyon hattı döşenecektir.

Atıksu Arıtma Tesisi Tipi; Uzun Havandırmalı Aktif Çamur Sistemli 
Tesisin Toplam Kapasitesi 80.000 Kişi ​

SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER:

​Atıksu Arıtma Tesisi;

·         Kaba Izgara ve Giriş terfi keson betonarme imalatı devam etmektedir.

·         T103-T104 İnce Izgara Ve Kum Tutucu Yapısı imalatı tamamlanmıştır.                                                                    

·         T105 Debimetre Rögarı tamamlanmıştır                                                                 

·         T-106 Anaerobik Havuzları İnşaatı, korkuluk ve merdiven imalatları tamamlanmıştır.                                                    

·         S-T107 Havalandırma Havuzu Dağıtım Yapısı İnşaatı, korkuluk ve merdiven imalatları tamamlanmıştır.                        

·         T-108 Havalandırma Havuzu İnşaatı, yürüme yolu,korkuluk ve merdiven imalatları tamamlanmıştır.                        

·         T-109 Son Çökeltim Havuzları Dağıtım Yapısı İnşaatı, korkuluk ve merdiven imalatları tamamlanmıştır.       

·         T-110 Son Çökeltim Havuzu İnşaatı, korkuluk ve merdiven imalatları tamamlanmıştır. Mekanik ekipman imalatları tamamlanmıştır. 

·         T-111 Geri Devir Fazla Çamur Pompa İstasyonu İnşaatı, korkuluk ve merdiven imalatları tamamlanmıştır. .

·         B-114 İdare Ve Bekçi Binası Temel betonu dökülmüştür.Son kat döşeme imalatı tamamlanmıştır.Çatı ve tuğla duvar imalatı tamamlanmış ve dış cephe sıva boya imalatı tamamlanmıştır.                            

·         B-116 Blower Binası İnşaat İşleri betonarme imalatları tamamlanmıştır.Dış cephe sıva imalatları devam etmektedir.    

·         B-115 Çamur Susuzlaştırma Binası İnşaat İşleri betonarme imalatları tamamlanmıştır.Dış cephe sıva imalatları devam etmektedir.

·         B-117 Kum Tutucu Blower İnşaat betonarme imalatları tamamlanmıştır.Dış cephe sıva devam etmektedir.                

·         B-118 Trafo Ve Jenaratör Binası İnşaat İşleri betonarme imalatları tamamlanmıştır.Boya ve fayans imalatları devam etmektedir. Jeneratör montajı yapılmıştır.

·         Arıtma tesisi iç yol kaplama parke ve bordür imalatları tamamlanmıştır. 

·         Gönen Zemin İyileştirme 4.942 m 3 yapılmıştır.      

·         Saha borulama imalatları devam etmektedir.      

Atıksu Arıtma Tesisi imalatları tamamlanmıştır.

Kanalizasyon İşleri;                                        

·         Ø200 mm Şebeke Hatları 10.924 mt ferşiyatı yapılmıştır.                          

·         Ø300 mm Şebeke Hatları 227,05 mt ferşiyatı yapılmıştır                                       

·         Ø400 mm Şebeke Hatları 246,15 mt ferşiyatı yapılmıştır                           

·         Ø600 mm Şebeke Hatları 2.438,47 mt ferşiyatı yapılmıştır                        

·         (Ø200 mm) Kanalizasyon Muayene Bacaları 233 adet teşkil edilmiştir.                

·         (Ø300 mm) Kanalizasyon Muayene Bacaları 7 adet teşkil edilmiştir.                    

·         (Ø400 mm) Kanalizasyon Muayene Bacaları 13 adet teşkil edilmiştir.                  

·         (Ø600 mm) Kanalizasyon Muayene Bacaları 64 adet teşkil edilmiştir       

·         Ø150mm Çıkışlı Parsel Bacası 638 adet teşkil edilmiştir                                       

·         Ø150mm  Parsel Bağlantı Hattı 2366 mt ferşiyatı yapılmıştır.                               

·         Kanalizasyon Hatlarının Kamera İle Görüntülenmesi 14.021,50 mt görüntülenmiştir.

Atıksu Arıtma Tesisi imalatları tamamlanmış olup; Ø200,Ø300,Ø400 mm kanalizasyon şebeke imalatları tamamlanmış,13.04.2018 tarihinde Geçici Kabul yapılmış Atıksu Arıtma Tesisi işletme devam etmektedir.


 

 

             

Nakdi Gerçekleşme % si                                    : % 92

Fiziki Gerçekleşme % si                                     : % 100

İşin Süresi : 240 GÜN

Verilen ek süre: 165 Gün

Toplam işin süresi 405 Gün


9.512 mt Terfi Hattı
21.631 mt Kanalizasyon Hattı
Toplam Hat Uzunluğu 31.143 mt
Atıksu Arıtma Tesisi Tipi; Uzun Havandırmalı Aktif Çamur Sistemli
Tesisin Toplam Kapasitesi 40.000 Kişi

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler:

25.080 metre kanalizasyon şebeke hattı tamamlandı

12.250 metre kanalizasyon terfi hattı tamamlandı

• Ø200mm Muayene 501 adet

•  Ø300mm Muayene Baca 96 adet

• Ø400mm Muayene Baca 63 adet

08/05/2018 tarihinde Geçici kabulü yapıldı.

 

           

Fiziki Gerçekleşme : % 100.00

İşin Süresi : 365 GÜN

Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşler:

13000 metre kanalizasyon hattı, 26466 metre şebeke içmesuyu hattı, 3400 metre terfi hattı, 300 m3’lük  içmesuyu deposu  ve 3000 kişilik paket arıtma tesisi yapılacaktır.

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler:

 • İçmesuyu Şebeke Ve Kanalizasyon Şebeke İmalat İşleri Tamamlanmıştır. 300 m3 İçmesuyu Deposu , 200 m3 Depo Tadilat İşleri,  İçmesuyu Arıtma Tesisi, Paket AAT İşleri Tamamlanmıştır.Yapım işinin 16.02.2018 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

                       

 Gerçekleşme % si : 100.00%

Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşler:

- V=2000 m3 Depo Tahliye Ayağı ( Ø315 mm PN10 PE-100 Boru ile) (Hendek Dolgusu Stabilize mal. İle)     200 metre

- Dış Çapı Ø400 mm PN10 PE-100 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi    826 metre

- Dış Çapı Ø355 mm PN10 PE-100 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi    198 metre

- Dış Çapı Ø280 mm PN10 PE-100 Boru ile Şebeke Hattı Döşenmesi       99 metre

- 2,63 m Yüksekliğinde Betonarme Direkli Kafes Teli İle Himaye Çiti Yapılması  200 metre

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler;

 • İş kapsamında 2000 m3 Hacimli İçmesuyu Servis Deposu ve Manevra Odası ekip ekipmanlarıyla tamamlanmış olup, 203 metre depo tahliye ayağı imalatı tamamlanmıştır.

 • İş kapsamında Terfi Merkezi, Basınç Kırıcı Vana Odası ve 3 adet Yangın Suyu Hidrantimalatları tamamlanmıştır.

 • İş kapsamında 1415 metre (Ø400, Ø355, Ø280 ve Ø225 mm PE100 PN10) içmesuyu şebeke bağlantıları yapılmıştır.

 • Yeni yapılan 2000 m3 İçme suyu deposunun scada ve otomasyon sistemleri kurulmuş,mevcut içme suyu depoları iptal edilmiş, şebeke bağlantıları tamamlanarak işletmeye alınmıştır.

 • Yapım işi 21/12/2017 tarihi itibariyle tamamlanmış olup, tesis üniteleri işletmeye alınarak geçici kabulü yapılmıştır.

 

                     

Nakdi Gerçekleşme % si                                    : % 99

Fiziki Gerçekleşme % si                                     : % 99

Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşler:

- Ø 110 mm HDPE esaslı PE-100 boru ile içmesuyu şebeke hatlarının döşenmesi 2796 metre

- Ø 160 mm HDPE esaslı PE-100 boru ile içmesuyu şebeke hatlarının döşenmesi 2277 metre

- Ø800 mm Buhar Kürlü Entegre Contalı Betonarme Boru İleYağmursuyu Kanalizasyon İnşaatı Yapılması 632 metre

- Ø1000 mm Buhar Kürlü Entegre Contalı Betonarme Boru İleYağmursuyu Kanalizasyon İnşaatı Yapılması 104 metre

- 100x100cm Buhar Kürlü Entegre Contalı Betonarme Boru İleYağmursuyu Kanalizasyon İnşaatı Yapılması 128 metre

- Ø 200 mm Buhar Kürlü Entegre Contalı Boru İle Yağmursuyu Giriş Ağız Bağlantısı Yapılması115 metre

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler:

Ø 110 mm HDPE esaslı PE-100 boru ile içmesuyu şebeke hattı 2997 metre tamamlandı

 Ø 160 mm HDPE esaslı PE-100 boru ile içmesuyu şebeke hattı 932 metre tamamlandı

Ø800 mm Buhar Kürlü Entegre Contalı Betonarme Boru İleYağmursuyu Kanalizasyon hattı 517 metre tamamlandı

Ø1000 mm Buhar Kürlü Entegre Contalı Betonarme Boru İleYağmursuyu Kanalizasyon hattı 104 metre tamamlandı

Tesis İnşaatında Yağmursuyu Hatları Tamamlanmış, İçmesuyu Şebeke Hattı Ve Abone Bağlantı İmalat Çalışmalar Devam Etmektedir

27.04.2018 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

 

       

 

Fiziki Gerçekleşme % si      : % 99

 

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler:

 • Q=100 lt/sn kapasiteli Arıtma Tesisi ve Diğer Müştemilatları içeren Arıtma Tesisi Binası,

 • Geri yıkama suyu tutma deposu (200 m³),

 • Klor binası,

 • Giriş tankı İnşaatı

 • Arıtma Tesisi mekanik ve Elektrik ekipmanları,

 • Mevcut İsale Hattı Üzerine 3 adetDN350 vanalı vana odası yapılması,

 • 370 metre Ø400 PE100,PN10 borunun temini ve döşenmesi tamamlandı.

 • İçmesuyu Arıtma Tesisi (100 lt/sn kapasiteli) betonarme İmalatları tamamlandı.

 • 200 m3 deponun betonarme İmalatları tamamlandı.

 • Mekanik işler tamamlandı.

 • Elektrik imalatları işleri tamamlandı.

 • Peyzaj çalışmaları tamamlandı.

 • İçmesuyu Arıtma Tesisi devreye alındı. Geçici kabul aşamasındadır.

 

           

Fiziki Gerçekleşmesi : % 100

Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşler :

3000 Kişi Kapasiteli Paket Atıksu Arıtma Tesisi

150 metre Çevre Koruma Duvarı

900 m2 Parke Taşı

İvrindi Paket AAt Mekanik Ve Elektrik Ekipmanlar Temini Ve Montajı, Enerji Nakil Hattı, Topraklama, İç Tesisat, Dış Aydınlatma

 

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler :

Paket AAT Yeri İle İlgili Tahsis İşlemleri tamamlanmış olup, betonarme imalatları tamamlanmıştır.

Mekanik ekipman montajı işleri tamamlanmıştır.

 

             

 

Nakdi Gerçekleşme % si                                    :99

Fiziki Gerçekleşme % si                                     :100

 

16/05/2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

Sözleşme kapsamında yapılan işler;

Tahliye Hattı Yapılması: 1500 metre

Topuk Duvarı: 46,71 metre

Himaye Çiti Yapılması: 600 metre

Yeşilçomlu  (500 m³) ve Kirazlı Depo (200 m³ ) depoların Enerji Nakil Hattı imalatı tamamlandı. Kuşcenneti 200 m³ depo etrafı Topuk duvarı tamamlandı.

Tüm İmalatlar tamamlandı. Tesis Geçici Kabulü 20/12/2018 tarihinde yapıldı.

       

Nakdi Gerçekleşme % si                                    : %90

Fiziki Gerçekleşme % si                                     : %98

Sözleşme kapsamında yapılacak işler;

1900 metre içmesuyu ile 1600 metre kanalizasyon hattı inşaatı

Sözleşme kapsamında yapılan işler;

İçmesuyu şebekesi kapsamında Ø110 mm Şebeke Hattı imalatları başlamıştır.

1750 metre içmesuyu şebeke hattı yapılmıştır.

50 adet Kanal Parsel Yapımı tamamlanmıştır.

1651 metre Kanal Şebeke hattı yapılmıştır.

Kanalizasyon şebekesine ait imalatlar tamamlanmıştır. İçmesuyu ve şebeke bağlantılarına ait imalatlar tamamlanmıştır.

Geçici kabul aşamasındadır.

 

 

       

Nakdi Gerçekleşme % si             :

Fiziki Gerçekleşme % si             : 5

 

Sözleşme kapsamında yapılacak işler :

29 adet içmesuyu arıtmalı çeşme yapımı

Arıtmalı Çeşme Yapılacak İlçe ve Mahalleler

Sıra No: İlçesi Mahallesi

1

Altıeylül

Taşpınar

2

Altıeylül

Turnalar

3

Altıeylül

Çiftçidere/Kurucaören

4

Altıeylül

Dişbudak

5

Altıeylül

Dereçiftlik

6

Altıeylül

Çiçekpınar

7

Altıeylül

Kirazpınar

8

Altıeylül

Bigatepe/Köseler

9

Ayvalık

Üçkabaağaç

10

Ayvalık

Kırcalar

11

Ayvalık

Yeniköy

12

Ayvalık

Odaburnu

13

Balya

Yazlıkköy

14

Bandırma

Çinge

15

Bigadiç

Turfullar

16

Bigadiç

Çaldere

17

Bigadiç

Yağcıbedir

18

Dursunbey

Doğancılar

19

Gönen

Bayramiç

20

İvrindi

Sarıpınar/ Asmalı

21

Karesi

Tatlıpınar

22

Savaştepe

Kovukyurt

23

Savaştepe

Türüdeler

24

Sındırgı

Alacatlı

25

Sındırgı

Bükrecik

26

Sındırgı

Esmedere/Çukurdere

27

Sındırgı

Yüreğil

28

Susurluk

Kepekler

29

Susurluk

Ömerköy

Sözleşme kapsamında yapılan işler;

13.07.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

iş tamamlanmış olup, 20/12/2018 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. 

       

250 metre içmesuyu sondaj yapım işi

05.11.2018 tarihinde işin yer teslimi yapılmıştır.

180 metre açılmış kuyuda dinamik seviye: 140 m. statik seviye: 84 m. debi: 20 lt/sn’dir. Sondaj Kuyusu çalışmaları tamamlanmıştır.

 2017 Yılında Tamamlananlar

SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER:

Bandırma İlçesi kanalizasyon hatları ile toplanan atıksuların, ön arıtım işleminden geçirilerek deşarjının sağlandığı mevcut derin deniz deşarj hattının yetersiz ve arızalı olması sebebiyle yenilenmesi gerektiğinden, BASKİ Genel Müdürlüğümüzce Ağustos 2016 tarihinde 2.000.000,00 tl maliyet bedeli üzerinden ihalesi gerçekleştirilen Bandırma Derin Deniz Deşarj Hattı Rehabilitasyonu işi kapsamında,

            Mevcut 500 mt hattına (Terfi Merdezi-Deniz Deşarj Hattı arası) ek olarak, 47,15 mt kara hattı, 471,3 mt deniz hattı ve 82 mt difüzör hattı olmak üzere yaklaşık 1100 mt derin deniz deşarj hattı yapımı gerçekleştirilmiştir.

            Yapım işi kapsamında tamamlanan derin deşarj hattı işletmeye alınmıştır.

 

Fiziki Gerçekleşme : % 100.00 
İşin Süresi : 180 GÜN

 

             

 

SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLER:


Atıksu Arıtma Tesisi Tipi; Uzun Havandırmalı Aktif Çamur Sistemli.
Tesisin Toplam Kapasitesi 32.000 Kişidir.

SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER:

T-101 Ön Arıtma Ünitesi İnşaatı Tamamlandı.

T-102 Debimetre Rögarı İnşaatı Tamamlandı .

T-103 Anaerobik Havuzu İnşaatı Tamamlandı.

T-104 Havalandırma Dağıtım Yapısı İnşaatı Tamamlandı.

T-105 Havalandırma Havuzu İnşaatı Tamamlandı.

T-106 Çökeltim Havuzu Dağıtım Yapısı İnşaatı Tamamlandı.

T-107 Çökeltim Havuzu İnşaatı Tamamlandı.

T-108 Klor Temas Tankı İnşaatı Tamamlandı.

T-109 Geri Devir Terfi Merkezi İnşaatı Tamamlandı.

T-110 Dekantör Binası İnşaatı Tamamlandı.

T-111 Klor Binası İnşaatı Tamamlandı.

T-112 Deşarj Terfi Merkezi İnşaatı Tamamlandı.

T-113 Süzüntü Suyu Terfi Merkezi İnşaatı Tamamlandı.

T-114 Köpük Terfi Merkezi İnşaatı Tamamlandı.

B-101 Bekçi Binası Tamamlandı..

B-102 İdare BinasıTamamlandı.

B-103 Trafo BinasıTamamlandı.

Çevre Duvarı ve Panel Çit İmalatı Tamamlandı.

Saha Borulama Tamamlandı.

Topraklama Tamamlandı.

Mekanik ve Elektrik  İmalatları tamamlanmıştır.

Peyzaj İşleri Tamamlandı

Tesise Su alımı yapılmıştır.

Fiziki Gerçekleşme : % 90 
İşin Süresi : 365 GÜN

 

                                   

SÖZLEŞME KALSAMINDA YAPILACAK İŞLER:

Dış Çapı 315 mm PE100 (PN10) İletim Hattının Döşenmesi                                                          :8.875 metre

Dış Çapı 250 mm PE100 (PN10) İletim Hattının Döşenmesi                                                          : 9.677 metre

               

Dış Çapı 200 mm PE100 (PN10) İletim Hattının Döşenmesi                                                          : 5.594 metre              

Dış Çapı 160 mm PE100 (PN10) İletim Hattının Döşenmesi                                                          : 3.759 metre

Dış Çapı 90 mm ve 140 mm PE100 (PN10) İletim Hattının Aynı Hendekte Döşenmesi                :1,499.00 metre    

Dış Çapı 90 mm PE100 (PN10) İletim Hattının Döşenmesi                                                            : 10.221 metre              

Dış Çapı 63 mm PE100 (PN10) İletim Hattının Döşenmesi                                                           :30.00 metre                  

 Vantuz Odası Yapılması (TİP:V2)                                                                                                 :32 adet

 Tahliye Odası ve Tahliye Ayağı Yapılması (TİP:T3)                                                                     :35  adet

Basınç Kırıcı Odası Yapılması                                                                                                       :1 adet        

Ø500 mm Çelik Boru ile Yatay Delgi Yapılması                                                                            : 67.00 metre

Ø400 mm Çelik Boru ile Yatay Delgi YapılmasI                                                                             : 46.00 metre         

Ø200 mm Çelik Boru ile Yatay Delgi Yapılması                                                                            : 30.00 metre         

TMY2 Terfi Binası                                                                                                                          :1 adet                             

200 m3 Hacimli Servis Deposu                                                                                                     :1 adet    

500 m3 Hacimli Servis Deposu                                                                                                     :  2 adet

Asfalt Betonuna Aşınma Tabakası ile Yama Yapılması                                                                : 3.000 m2                

Sayısal İşletme Planı ve Harita İşleri                                                                                             : 725  adet 

 

Fiziki Gerçekleşme : % 96.00 
İşin Süresi : 365 GÜN

Bandırma Kırsal Mahalleri kapsayacak şekilde 42000 metre içmesuyu iletim hattı, 1 adet terfi merkezi, 200 ve 500 m3’lük içmesuyu depolarının yapım işleri tamamlanmıştır.

Geçici kabul aşamasındadır.

               

SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLER:

Ø630mm KARA HATTI DÖŞENMESİ                                           :441.00 metre

Ø630mm DENİZ HATTI DÖŞENMESİ                                          :850.00 metre

Ø560mm DİFÜZÖR HATTI DÖŞENMESİ                                     :90.00  metre

SU ALTINDA VE HER SU DERİNLİĞİNDE VİDEO ÇEKİMİ         :1 adet

TAHLİYE-T1 (KARA HATTI Ø1-Ø2 : 630/150 mm ) YAPIMI         :1 adet

HAVA BACASI İMALATLARININ YAPILMASI                               :1 adet

ASFALT BETONU AŞINMA TABAKASI YAMASI YAPILMASI     :587 m2

Fiziki Gerçekleşme : %70.00 
İşin Süresi : 210 GÜN

SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER:

441 metre kara hattı                         Ø630mm Boru Çapı 

850 metre deniz hattı                        Ø630mm Boru Çapı

90 metre difüzör hattı                        Ø560mm Boru Çap

Toplam hat uzunluğu 1.522,5 metre HDPE Boru döşemesi gerçekleştirilerek  derin deşarj hattı yapımı tamamlanmıştır.

                   

Fiziki Gerçekleşme : % 100.00 
İşin Süresi : 324 GÜN

13151 metre içmesuyu şebek hattı tamamlandı.

 • 100 m3 (Terfi Merkezi) Depo,
 • 400 m3 Depo,
 • 1000 m3 Depo tamamlandı.
 • Geçici Kabul  27/12/2017 tarihinde yapılmıştır.
               

Gerçekleşmesi :% 100

Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşler:

 1. İvrindi topuzlar mahallaesi 100 m3’lük depo yapımı

 2. İvrindi çarkacı mahallesi 100m3’lük depo yapımı

 3. İvrindi Büyükfındık mahallesi 100m3’lük depo yapımı

 4. Gönen merkez Mahallesi 100 m3’lük depo inşaatı yapımı

 5. Erdek İlhan Mahallesi 100 m’3 lük depo inşaatı yapımı

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler:

%19,90 iş artışı yapılmıştır.

İş artışı ;

 1. Ø110 mm HDPE boru ile depo giriş ve çıkış (şebeke) bağlantıları yapılması

 2. Ø200 mm körüğe boru ile depo tahliye ayaklarının yapılması

 3. Depo korkuluklarının paslanmaz çelikten yapılması

 4. Himaye çiti ve servis yolundan artan imalat miktarları

Söz konusu iş kapsamında;

 1. Erdek (İlhan) Mahallesinde yapılan100 m3’lük depo imalatı tamamlanmış olup şuan depo faal durumdadır.

 2. Gönen Merkez Mahallesinde yapılan 100 m3’lük depo imalatı tamamlanmış olup şuan depo faal durumdadır.

 3. İvrindi Çarkacı Mahallesine yapılan 100 m3’lük depo imalatı tamamlanmış olup şuan depo faal durumdadır.

 4. İvrindi Büyükfındık Mahallesine yapılan 100 m3’lük depo imalatı tamamlanmış şuan faal durumda

 5. İvrindi Topuzlar Mahallesine yapılan100 m3’lük depo imalatı tamamlanmış olup şuan faal durumda                       23-24/12/2017 tarihinde Geçici kabulü yapılmıştır.

 

                       

Nakdi Gerçekleşme % si : 95,2

Fiziki Gerçekleşme % si : % 100,00

Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşler:

- Dekoratif Izgaralı Yağmursuyu Hattı Yapılması  1168 metre

- Yağmursuyu Denize Deşarj Hattı Yapılması 99 adet

- Ø300 mm Buhar Kürlü Entegre Contalı Boru ile Yağmursuyu İnşaatı Yapılması  80 metre

Sözleşme kapsamında yapılan işler:

İmalatlar tamamlanmıştır.

   


2016 Yılında Tamamlananlar

Projenin Yapım Amacı: Ayvalık Ülkemizin önemli turizm merkezlerinden biri konumunda olup özellikle yaz döneminde çok yoğun olarak yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapmaktadır. Yaz aylarında artan nüfusa bağlı olarak alt yapı hizmet taleplerinde büyük artış yaşamaktadır. İçme ve kullanma suyunun yeterli miktarda temin edilmesi ve temin edilen suyun deşarjının sağlıklı koşullarda sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle çözüme yönelik olarak proje gerçekleştirilmiştir.

Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşler:  Servis deposu ve manevra odası inşaat, elektrik ve mekanik işleri yapımı, Servis deposu ve klor binası inşaat ve elektrik işleri yapımı, Giriş kontrol binası inşaat ve elektrik işleri yapımı, 3000 m3 depo ve 10000 m3 depo arası iletim hatları yapımı, Depo tahliye, vana odası, OG. AG Elektrik tesisat işleri yapımı, Çevre aydınlatma tesisat, CCTV kamera tesisat, otomasyon ve scada tesisat işleri yapımı, Galvanik sistem katodik koruma tesisi yapımı

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler:

 • İNŞAAT ÜNİTELERİ
 • SERVİS DEPOSU VE MANEVRA ODASI
 • SERVİS DEPOSU VE MANEVRA ODASI ELEKTRİK TESİSATI
 • SERVİS DEPOSU VE MANEVRA ODASI MEKANİK İŞLERİ
 • SERVİS DEPOSU KLOR BİNASI İNŞAAT İŞLERİ
 • SERVİS DEPOSU KLOR BİNASI ELEKTRİK İŞLERİ
 • GİRİŞ KONTROL BİNASI İNŞAAT İŞLERİ
 • GİRİŞ KONTROL BİNASI ELEKTRİK TESİSATI
 • 3000 m3 DEPO ve 10000 m3 DEPO ARASI Ø 800 İLETİM HATLARI 
 • DEPO TAHLİYE AYAĞI
 • VANA ODASI
 • AG.ELEKTRİK TESİSATI
 • ÇEVRE AYDINLATMA TESİSATI
 • CCTV KAMERA TESİSATI
 • OTOMASYON ve SCADA TESİSATI  
 • DEPOLAR ARASI Ø 800 mm PE100 (PN10)İLETİM HATTININ DÖŞENMESİ
                                 

Projenin Yapım Amacı:  Ayvalık, ülkemizin önemli turizm merkezlerinden biri konumunda olup özellikle yaz döneminde çok yoğun olarak yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapmaktadır. Yaz sezonunda yaşanan bu yoğunluk nedeniyle yerleşimin mevcut kanalizasyon sisteminin kapasitesi yetersiz kalmakta ve özellikle Cunda Adası mevkiindeki yerleşimlerin atıksularının sağlıklı bir şekilde mevcut Atıksu Arıtma Tesisine iletilmesi konusunda önemli sıkıntılar yaşanmaktadır. Mevcut durumun tespiti ve yaşanan söz konusu sıkıntıların çözümüne yönelik olarak, proje gerçekleştirilmiştir.

Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşler: 5069 m 1. kademe dn 600 10 atü sn 10000 ctp boru şebeke hatları yapımı, 6 adet vantuz odası- (ø1/ø2:630-100mm) ve 8 adet tahliye odası yapımı,  9304 m2 asfalt betonu aşınma tabakası ile yama yapılması, 1701 m2 mevcut parke taşı ile kaldırım yapılması, 729 m2 yavaş kum filtreleri tabanına beton parke döşenmesi, 4829 m beton bordür yapılması ve 100 adet 1.kd.sayısal işletme planı ve harita işleri tanzimi yapılacaktır.

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler:

 • 10/11/2015 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır.
 • 04/12/2015 tarihinde dairemiz teknik personellerince Grandpipe fabrikasında gerekli incelemelerde bulunulmuştur.
 • 09/12/2015 tarihinde boru kabulü Bağımsız Gözetim firmasınca yapılarak rapor sonuçları Genel Müdürlüğümüze ulaşmıştır.
 • 11/12/2015 tarihinde temel atma töreni yapılarak işe devam edilmiştir.

Projenin Maslak kısmından başlanarak some noktaları S32 noktasına gelinmiştir. Toplam 5110 m imalat gerçekleştirilmiş olup iş geçici kabul aşamasına gelmiştir.

 

 

 

                           

Projenin Yapım Amacı: Devam eden Balıkesir İli Çay Deresi Rekreasyon Alanı Altyapı Deplase İnşaatı yapım işinde deplase edilecek hat yeniden dereye deşarj edilmektedir. Ancak devam eden Atıksu akışının dere ıslahının yapımını güçleştireceğinden hattın dere ıslahının bitimindeki Ø600 mm’lik hatta bağlanarak doğrudan Atıksu Arıtma Tesisine ulaşması sağlanacaktır.

Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşler:  842 metre Ø800 mm entegre contalı buhar kürlü Muflu Betonarme Boru döşenmesi, 16 adet muayene bacası ve Ø1200 mm çelik kılavuz borusu içinden Ø800 mm koruge boru ile yatay delgi metodu kullanılarak 15 metre toplayıcı hattı yapılması.

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler:

 • 869 mØ800 mm Entegre Contalı Buhar Kürlü Muflu Betonarme Boru İle Kanalizasyon hattı

 • 16 adet Ø800 mm Buhar Kürlü (Muflu) Prefabrik Muayene Bacası İmalatları yapılarak tamamlanmıştır.

       

Projenin Yapım Amacı: Çay Deresi Rekreasyon Alanı düzenlenmesi Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin prestij projelerinin başında gelmekte olup, İnşaat alanı içinde mevcut Ø800 mm kollektör hatlarımız bulunmaktadır. Bu hatlarımızın bir kısmı Çay deresi güzergahını enine keserek geçmekte olduğundan      Rekreasyon alanı inşaatı işinin bütününde ve taşkın koruma inşaatı işinde aksamalara neden olmaması için Balıkesir İli Çay Deresi Rekreasyon Alanı Altyapı Deplase işi projesi gerçekleştirilmiştir.

Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşler: 1079 metre Ø800 mm Entegre Contalı Buhar Kürlü Muflu Betonarme Boru , 27 adet muayene  bacası, 33 metre Ø800 mm Entegre Contalı Buhar Kürlü Muflu Betonarme Borunun beton gömlek içine alınması ve Ø1200 mm çelik kılavuz borusu içinden Ø800 mm koruge boru ile yatay delgi metodu kullanılarak 15 metre toplayıcı hattı yapılması

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler:

 • 1286 m Ø800 mm Entegre Contalı Buhar Kürlü Muflu Betonarme Boru İle Kanalizasyon inşaatı
 • 31 adet muayene bacası
 • 18 m Ø1200mm çelik boru içinden Ø800mm Korige borunun yatay delgi yapılması imalatları tamamlanmıştır.

 

       

Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşler:

 • Ø300 mm Çapında  HDPE Koruge Boru ile Kanalizasyon hattı yapılması 1463 mt
 • Ø400 mm Çapında  HDPE Koruge Boru ile Kanalizasyon hatı yapılması 331 mt
 • Çıkış Çapı Ø300-400 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik 500 Dozlu Muayene Bacası İmalatının Yapılması  48 adet
 • TM2 Baca Tipi Paket Terfi Merkezi Yapılması (Qpom=50 lt/sn, Hm=15m,Nm=15 Kw, 1 asil + 1 yedek Motopomp) (Elk. Ve mekanik dahil)
 • TM3 Baca Tipi Paket Terfi Merkezi Yapılması (Qpom=50 lt/sn, Hm=7m,Nm=7,5 Kw, 1 asil + 1 yedek Motopomp) (Elk. Ve mekanik dahil)
 • TM4 Baca Tipi Paket Terfi Merkezi Yapılması (Qpom=60 lt/sn, Hm=17m,Nm=15 Kw, 1 asil + 1 yedek Motopomp) (Elk. Ve mekanik dahil)
 • TM7 Baca Tipi Paket Terfi Merkezi Yapılması (Qpom=60 lt/sn, Hm=12m, Nm=11 Kw, 1 asil + 1 yedek Motopomp) (Elk. Ve mekanik dahil)
 • Ø280mm çaplı HDPE PE.100, PN.10 Boru ile TM2 Terfi Merkezi- B111  arası Terfi Hattı yapılması 78 mt
 • Ø280mm çaplı HDPE PE.100, PN.10 Boru ile TM3 Terfi Merkezi- B126  arası Terfi Hattı yapılması 50 mt
 • Ø355mm çaplı HDPE PE.100, PN.10 Boru ile TM4 Terfi Merkezi- TM7 Terfi Merkezi  arası Terfi Hattı yapılması 140 mt
 • Ø355mm çaplı HDPE PE.100, PN.10 Boru ile TM7 Terfi Merkezi- TM8 Terfi Merkezi  arası Terfi Hattı yapılması 111 mt
 • Karayolunu alttan delerek Ø500mm çapında çelik boru içerisinden Ø300mmHDPE Koruge boru geçirilmesi (İtme Odası dahil) ( L=88m uzunluğundaki  Karınca Deresi  yatay delgi ile geçilecektir.)
 • Tahliye Odası yapılması 5 adet
 • Vantuz odası Yapılması 4 adet

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler: 2095 metre Ø300mm HDPE Koruge Boru, 916 metre Ø400mm HDPE Koruge Boru hatlar tamamlanmıştır. 1684 metre Ø280mm, 4895 metre Ø355mm HDPE terfi hatları ve70 adet muayene bacası tamamlanmıştır.

 

Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşler:

İçmesuyu Hatları: Ø90 mm 185 metre, Ø110 mm  701 metre, Ø125 mm  87 metre, Ø140 mm  279 metre, Ø160 mm 382 metre ve Ø200mm HDPE 654 metre içmesuyu hattı 110 Adet İçmesuyu Abone Bağlantısı

Kanalizasyon Hatları: Ø200 mm 2341 metre,  Ø300 mm 1019 metre ve Ø400 mm Entegre Contalı BB 254 metre kanalizasyon şebeke hattı, 125 Adet Parsel Bacası, 114 Adet Muayene Bacası

Yağmursuyu Hatları: Ø400 mm 1338 metre, Ø600 mm  958metre, Ø800 mm 769 metre ve Ø1000 mm Entegre Contalı B.A.B 1327 metre yağmursuyu hattı, 164 Adet Yağmursuyu Izgarası 73 Adet Yağmursuyu Bacası

 Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler:

 • 517 metre Ø90 mm HDPE esaslı PE-100 boru ile içmesuyu şebeke hatlarının döşenmesi,
 • 746 metre Ø110 mm HDPE esaslı PE-100 boru ile içmesuyu şebeke hatlarının döşenmesi,
 • 84 metre Ø125 mm HDPE esaslı PE-100 boru ile içmesuyu şebeke hatlarının döşenmesi,
 • 259 metre Ø140 mm HDPE esaslı PE-100 boru ile içmesuyu şebeke hatlarının döşenmesi,
 • 380.50 metre Ø160 mm HDPE esaslı PE-100 boru ile içmesuyu şebeke hatlarının döşenmesi, -656.50 metre Ø200 mm HDPE esaslı PE-100 boru ile içmesuyu şebeke hatlarının döşenmesi,     -99 adet Ø32 mm HDPE esaslı PE-100 boru ile içmesuyu abone bağlantı hatlarının döşenmesi,
 • 10 adet Ø100 mm. Yerüstü Yangın Hidrantı Temin ve Yerine Montajı,
 • 2024 metre Ø 200 mm entegre contalı BB ile kanalizasyon borusunun döşenmesi,
 • 838 metre Ø 300 mm entegre contalı BB ile kanalizasyon borusunun döşenmesi,
 • 1163 metre Ø 400 mm entegre contalı BB ile kanalizasyon borusunun döşenmesi,
 • 65 adet Çıkış çapı Ø200mm olan Buhar Kürlü Muayene Bacası imalatının yapılması,
 • 23 adet Çıkış çapı Ø300mm olan Buhar Kürlü Muayene Bacası imalatının yapılması,
 • 27 adet Çıkış çapı Ø400mm olan Buhar Kürlü Muayene Bacası imalatının yapılması,
 • 1317 metre Ø150 mm entegre contalı BB ile kanalizasyon parsel bağlantı borusunun döşenmesi,
 • 231 adet Çıkış çapı Ø150mm olan Buhar Kürlü Parsel Bacası imalatının yapılması,
 • 1090 metre Ø 200 mm entegre contalı BB ile yağmursuyu parsel bağlantı borusunun döşenmesi,
 • 926 metre Ø 600 mm entegre contalı BB ile yağmursuyu borusunun döşenmesi,
 • 676 metre Ø800 mm entegre contalı B.A.B. ile yağmursuyu borusunun döşenmesi,
 • 1168 metre Ø1000 mm entegre contalı B.A.B. ile yağmursuyu borusunun döşenmesi işlemleri tamamlanmıştır.

 

           

Projenin Yapım Amacı: Balıkesir İli kırsal mahallelerinde Atıksu depoları (fosseptik) inşa ederek baraj, gölet ve içmesuyu kaynaklarının kirletilmesini engellemek.

Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşler: Kırsal Mahallelerde 250-500-1000 kişilik 4 gözlü çürütme tipi fosseptikler yapılması ve mahalle atıksu çıkış bağlantılarının yapılması.

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler:  

 • Altıeylül İlçesi Tayyipler Mahallesi 250 kişilik 4 gözlü çürütme tipi fosseptik
 • Altıeylül İlçesi Kirazpınar Mahallesi 250 kişilik 4 gözlü çürütme tipi fosseptik L=160m Ø200mm HDPE Korige boru 3 adet muayene bacası
 • Altıeylül İlçesi Turnalar Mahallesi 250 kişilik 4 gözlü çürütme tipi fosseptik L=450m Ø200mm HDPE Korige boru 9 adet muayene bacası
 • Altıeylül İlçesi Kılcılar Mahallesi (Yarıkkaya Sokak) 250 kişilik 4 gözlü çürütme tipi fosseptikleri tamamlanmıştır.

 

               

Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşler: Ø150 mm  2816 metre,  Ø200  7274 metre,  Ø300 mm 773 metre, Ø600 mm  983 metre, Ø800 mm 128 metre ve Ø1000 mm 680 metre entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme boru ile kanalizasyon inşaatı yapılması , Ø1000 mm entegre contalı, buhar kürlü  (muflu) betonarme borunun beton gömlek  içine alınması 125 metre, Parsel bacaları 402 adet, 240  adet muayene bacası yapılması .

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler:

 • PE100 Polietilen boru ile evsel içmesuyu bağlantılarının yapılması 355 adet
 • Ø150 mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru ile kanalizasyon parsel bağlantı inşaatı yapılması  2019 mt
 • Ø200 mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru ile kanalizasyon şebeke inşaatı yapılması 5786 mt
 • Ø300 mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru ile kanalizasyon şebeke inşaatı yapılması 721 mt
 • Ø600 mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru ile kanalizasyon şebeke inşaatı yapılması 904 mt
 • Ø800 mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme boru ile kanalizasyon inşaatı yapılması 112 mt
 • Ø1000 mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme boru ile kanalizasyon inşaatı yapılması 668 mt
 • Ø1000 mm entegre contalı, buhar kürlü  (muflu) betonarme borunun beton gömlek  içine alınması 63 mt
 • Parsel bacaları 775 adet
 • Ø200mm hatlara ait muayene bacaları 160 adet
 • Ø300mm hatlara ait muayene bacaları 23 adet
 • Ø600mm hatlara ait muayene bacaları 21 adet
 • Ø800mm hatlara ait muayene bacaları 3 adet
 • Ø1000mm hatlara ait muayene bacaları 15 adet
 • Ø110 mm İçmesuyu HDPE PE100 borular döşeme işçiliği 4511 mt
 • Ø110 mm pvc boru ile evsel pissu bağlantı yapılması 725 adet imalatları yapılarak tamamlanmıştır.
                                           

Projenin Yapım Amacı: Topağaç Mahallesinin kanalizasyon ve içmesuyu hatlarının yapımı ve 300 m³’lük su deposunun yapılması işlerinin yapılması planlanmaktadır.

Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşler: 4559 metre Ø200 mm ,877 metre Ø300 mm 708 metre  ve Ø400 mm entegre contalı buhar kürlü (muflu) beton boru ile kanalizasyon şebeke inşaatı yapılması, 1230 metre parsel bağlantısı, 205 adet parsel bacaları, 3 adet 3x1000 kişilik paket arıtma, TM1 ve TM2 terfi merkezleri yapılması, 340 metre TM1 ve 12 metre TM2 terfi hatlarının, 3556 metre Ø75 mm, 1494 metre Ø90 mm, 691 metre Ø110 mm, 297 metre Ø125 mm, 335 metre Ø140 mm, Ø 75 mm ve 152 metre Ø160 mm HDPE esaslı PE-100 boru ile içmesuyu şebeke hatlarının döşenmesi, 205 adet Ø40 mm HDPE esaslı PE-100 boru ile içmesuyu abone bağlantı hatlarının döşenmesi, 30 adet Ø80 mm yerüstü yangın hidrantı temin ve yerine montajı 300 m3 b.a gömme depo yapılması,  36 m2 asfalt betonu aşınma tabakası yaması yapılması, 8203 m2 mevcut parke taşı ile kaldırım yapılması, 11856 m2 yavaş kum filtreleri tabanına beton parke döşenmesi, 12537 metre beton bordür yapılması.

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler:

 • Ø200 mm Entegre Contalı Kanalizasyon Borusunun Döşenmesi – 3936 metre
 • Ø300 mm Entegre Contalı Kanalizasyon Borusunun Döşenmesi – 821 metre
 • Ø400 mm Entegre Contalı Kanalizasyon Borusunun Döşenmesi – 687 metre
 • Ø75 mm HDPE içmesuyu borusu döşenmesi – 3075 metre
 • Ø90 mm HDPE içmesuyu borusu döşenmesi – 1240 metre
 • Ø110 mm HDPE içmesuyu borusu döşenmesi – 703 metre
 • Ø140 mm HDPE içmesuyu borusu döşenmesi – 198 metre
 • TM1 terfi merkezi
 • Ø110 mm HDPE Terfi Hattı – 316 metre
 • 300 m³’lük depo yapımı
 • 3x1000 kişilik paket arıtma imalatları tamalanmıştır.
         

Projenin Yapım Amacı: Danaveli mahallesinin Demirkapı kaynağından beslenerek içmesuyu sıkıntısının çözülmesi amaçlanmaktadır.

Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşler: Demir Kapı kaynağı - Danaveli köyü terfi merkezine kadar olan cazibeli isale hattı Ø140 HDPE (10 ATÜ) 4454 metre. Su deposuna kadar olan terfili isale hattı Ø110 HDPE boru (16 ATÜ) 930 metre. Danaveli Köyü şebeke Ø63 PE 4587 metre. Erdek-Ocaklar İçmesuyu şebeke hatları Ø200 mm, Ø160 mm, Ø125 mm, Ø110 mm, Ø90 mm  toplam 12.205 metre olarak yapılacaktır.

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler:

Susurluk-Danaveli İçmesuyu İnşaatında;

 • 930 metre Ø110 mm HDPE PN16, 335 metre Ø110 mm HDPE PN10,4450 metre Ø140 mm  HDPE PN10 ve 1 adet terfi merkezi imalatları tamamlanmıştır.

 Erdek- Ocaklar İçmesuyu inşaatında;

 • Ø200 mm HDPE PE-100 şebeke hattı 479 mt, ,Ø160 mm  HDPE PE-100 şebeke hattı 299 mt, Ø125 mm HDPE PE-100  şebeke hattı 375 mt, Ø110 mm HDPE PE-100 şebeke hattı 1652 mt, Ø90 mm HDPE PE-100 şebeke hattı 9429 mt,  ve 305  adet abone bağlantısı imalatları tamamlanmıştır.
               

Projenin Amacı: Balıkesir ili kırsal mahallelerde içme suyundaki arsenik miktarını 10 µg/L olan yönetmelik değerlerinden daha aşağıya düşürerek sağlıklı su üretmektir. Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşler:

1 ALTIEYLÜL Bereketli
2 ALTIEYLÜL Çınarlıdere
3 ALTIEYLÜL Küpeler
4 AYVALIK Beşiktepe
5 AYVALIK Mutlu
6 AYVALIK Murateli
7 AYVALIK Karaayıt
8 BALYA Koyuneri
9 BANDIRMA Bereketli
10 BANDIRMA Şirinçavuş
11 BİGADİÇ Bademli
12 BİGADİÇ Çamköy
13 BİGADİÇ Doğançam
14 BİGADİÇ Esenli
15 BİGADİÇ Güvemçetmi
16 BİGADİÇ Hamidiye
17 BİGADİÇ İskele
18 BİGADİÇ İskele
19 BİGADİÇ Kayırlar
20 BİGADİÇ Özgören
21 BİGADİÇ Yolbaşı
22 DURSUNBEY Hacıömerler
23 DURSUNBEY Saçayak
24 DURSUNBEY Turnacık
25 GÖMEÇ Kubaşlar
26 GÖMEÇ Ulubeyler
27 GÖNEN Akçapınar
28 GÖNEN Alaattinköy
29 GÖNEN Bostancı
30 GÖNEN Çatak
31 GÖNEN Gökçesu
32 GÖNEN Osmanpazar
33 GÖNEN Saraçlar
34 HAVRAN Tarlabaşı
35 HAVRAN Kobaklar
36 İVRİNDİ Akçal
37 İVRİNDİ Büyükfındık
38 İVRİNDİ Kınık
39 İVRİNDİ Mallıca
40 İVRİNDİ Kayapa
41 KARESİ Yağcılar
42 KEPSUT Beyköy
43 KEPSUT Nusret
44 KEPSUT Sarıfakılar
45 MANYAS Esenli
46 MANYAS Toki mahallesi
47 SAVAŞTEPE Karacalar
48 SAVAŞTEPE Kurudere
49 SUSURLUK Asmalıdere
50 SUSURLUK Sultançayır

 

 

 

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler :

1906 metre Ø 125 mm, 232 metre Ø 160  ve 232 metre Ø 225 mm HDPE Esaslı PE-100 Boru İle İçmesuyu Şebeke Hatlarının Döşenmesi.

400 m3'lük Depo Tadilatı Yapılması, 80 m3'lük Depo Tadilatı Yapılması.

 

Fiziki Gerçekleşme : % 100.00 
İşin Süresi : 201 GÜN

     

SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER:

Atıksu Arıtma Tesisi Tipi; Uzun Havandırmalı Aktif Çamur Sistemli
Yapılmakta Olan Tesisin Kapasitesi 40.000 Kişi
Mevcut Arıtma Tesisi ile Birlikte, Tesisin Toplam Kapasitesi 120.000 Kişi Olacaktır​.

 

Fiziki Gerçekleşme : % 95.00 
İşin Süresi : 210 GÜN

 

       

SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER:

Ø560 MM PE100 (PN12,5) BORU İLE TERFİ HATTININ DÖŞENMESİ:6.487 metre

YENİ PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI:500,00 metrekare        

MEVCUT PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI: 1.200,00    metrekare     

MEVCUT 3000 M3'LÜK DEPO TADİLATI İŞLERİ : 1 adet    

KÜÇÜKKÖY MEVCUT TERFİ-S1 ARASI TERFİ HATTININ (Ø560 MM PE100 PN12,5) DÖŞENMESİ: 5.280,00 metre

Ø560 MM PE100 (PN12,5) BORU İLE KÖPRÜDE ASKIDA GEÇİŞ:30,00 metre

KÜÇÜKKÖY MEVCUT TERFİ-S1 ARASI TERFİ HATTININ (Ø560 MM PE 100 PN12,5 DÖŞENMESİ : 2.700,00 metre

Toplamda Yapılacak Olan İmalat : 14.497 metre İçmesuyu terfi hattı döşenmiş olup, bir adet mevcut 3.000 m3​ lük içmesuyu depo tadilatı tamamlanmıştır.

Fiziki Gerçekleşme :%  100.00

İşin Süresi : 150 GÜN

 

               

SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLER:

Ø400mm. Düktil İçmesuyu İletim Hattı Döşenmesi: 3.500 metre

Yatay Delgi ile Karayolu Geçişi : 52 adet

SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER:

3,500 metre içmesuyu isale hattı yapılarak iş tamamlanmıştır.

 

Fiziki Gerçekleşme : % 99.00 
İşin Süresi : 120 GÜN

 

 

     

Genel Müdürlüğümüzce ihale edilen yapım işinde 1527 metre kanalizasyon hattı, 22 adet muayene bacası, 260 metre yağmursuyu hattı yapım işi tamalanmıştır.

 

       


2015 Yılında Tamamlananlar

Burhaniye İçmesuyu Şebeke İnşaatı kapsamında 3.136m. Ø560mm HDPE terfi hattı, 2.326m. Ø710mm HDPE terfi hattı,1 adet 200 m3’lük toplama deposu, 1 adet Terfi Merkezi, 1 adet 5000m3’lük depo, 1 adet klor binası, 1 adet tahliye odası ve 1 adet vana odası yapılmıştır.

Burhaniye 200 m3  lük Toplama Deposu

   

Kapasitesi 500 m³/gün, debisi 11,57 l/s olan 5.000 Kişilik tesisin inşaatının toplam alanı 3.300,35 m²’dir. Tesis onaylı projelere uygun olarak tamamlanmış olup, Tesisin işletmeye alma öncesi tetkikleri yapılmış ve tesisi su alma işlemi gerçekleşmiştir.

Büyükyenice Atıksu Arıtma Tesisi Genel Görünümü

 

 Kapasitesi 4500 m³/gün, debisi 51 l/s olan 25.000 Kişilik Dursunbey Atıksu Arıtma Tesisi inşaatının toplam alanı 8.267,39 m²’dir. Yapılması planlanan ünitelerin inşaatı ve mekanik ekipman montajı tamamlanmıştır. 2 adet Terfi Merkezi inşaatı ve mekanik ekipmanlarının montaj işleri tamamlanmıştır. Ø125mm HDPE 1763 metre ve Ø225mm HDPE 1661,5 metre, Ø400mm Entegre Contalı MBB 3363 metre ve Ø500mm Entegre Contalı MBB 566,5 metre olarak şebeke hattı tamamlanmıştır.

Dursunbey Atıksu Arıtma Tesisi Genel Görünüşü

 

Proje kapsamında 400 m3 lük depo 200’er m3 lük 2 hazneden oluşmaktadır. Depo servis yolunun yapılmasını ve depodan şebekeye ulaşacak hattın imalatını kapsamaktadır. Proje kapsamındaki imalatlar tamamlanmıştır.

Gökçeyazı 400 m3 lük İçmesuyu Deposu

 

Kapasitesi 500 m³/gün, debisi 11,57 l/s olan 5.000 Kişilik tesisin inşaatının toplam alanı 1800 m²’dir. Tesis onaylı projelere göre tamamlanmıştır. Tesisin işletmeye alma öncesi tetkikleri yapılmış ve tesisin su alma işlemi gerçekleşmiştir.

Saraylar Atıksu Arıtma Tesisi Genel Görünüş

Saraylar Atıksu Arıtma Tesisi Havalandırma ve Son Çökeltim Havuzları

 

 

Projenin Yapım Amacı: Balıkesir İli Kırsal Mahallelerinde yapılan İçme Suyunda Arsenik Arıtma Tesislerinin enerji ihtiyacının giderilmesidir.

Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşler: Bigadiç; İlyaslar, Salmanlı, Beğendikler Mahalleleri. Savaştepe; Söğütçük, Mecidiye Mahalleleri. Ayvalık, Çakmak Mahallesi İçme Suyunda Arsenik Arıtma Tesisi Enerji Nakil Hattı İnşaatı yapım işi .

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler:

 1. Altıeylül İlçesi Bozen Mahallesi İçmesuyunda Arsenik Giderme Tesisi
 2. Bigadiç İlçesi Beğendikler Mahallesi İçmesuyunda Arsenik Giderme Tesisi
 3. Bigadiç İlçesi İlyaslar Mahallesi İçmesuyunda Arsenik Giderme Tesisi
 4. Bigadiç İlçesi Salmanlı Mahallesi İçmesuyunda Arsenik Giderme Tesisi
 5. Savaştepe İlçesi Söğütçük Mahallesi İçmesuyunda Arsenik Giderme Tesisi
 6. Savaştepe İlçesi Mecidiye Mahallesi İçmesuyunda Arsenik Giderme Tesisi
 7. Ayvalık İlçesi Çakmak Mahallesi İçmesuyunda Arsenik Giderme Tesisleri tamalanmıştır.
   

Projenin Yapım Amacı: Kırsal mahallelerde içme ve kullanma suyundaki arsenik miktarını 10 µg/L olan yönetmelik değerlerinden daha aşağıya düşürerek sağlıklı su üretmektir.

Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşler: Altıeylül İlçesi Bozen Mahallesi, Bigadiç İlçesi Beğendikler Mahallesi, Bigadiç İlçesi İlyaslar Mahallesi, Bigadiç İlçesi Salmanlı Mahallesi , Savaştepe İlçesi Söğütçük Mahallesi, Savaştepe İlçesi Mecidiye Mahallesi ve Ayvalık İlçesi Çakmak Mahallesi İçmesuyunda Arsenik Giderme Tesisleri Yapılması.

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler:

 1. Altıeylül İlçesi Bozen Mahallesi İçmesuyunda Arsenik Giderme Tesisi
 2. Bigadiç İlçesi Beğendikler Mahallesi İçmesuyunda Arsenik Giderme Tesisi
 3. Bigadiç İlçesi İlyaslar Mahallesi İçmesuyunda Arsenik Giderme Tesisi
 4. Bigadiç İlçesi Salmanlı Mahallesi İçmesuyunda Arsenik Giderme Tesisi
 5. Savaştepe İlçesi Söğütçük Mahallesi İçmesuyunda Arsenik Giderme Tesisi
 6. Savaştepe İlçesi Mecidiye Mahallesi İçmesuyunda Arsenik Giderme Tesisi
 7. Ayvalık İlçesi Çakmak Mahallesi İçmesuyunda Arsenik Giderme Tesisleri tamalanmıştır.

 

                           

Projenin Yapım Amacı: Balıkesir ili kırsal mahallelerde içme suyundaki arsenik miktarını 10 µg/L olan yönetmelik değerlerinden daha aşağıya düşürerek sağlıklı su üretmektir.

Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşler: Altıeylül ilçesi; Aslıhan mah., Aslıhan Tepeciği mah, Balıklı mah, Cinge mah., Ertuğrul mah., Gökköy mah., Kabaklı mah., Köseler mah., Macarlar mah., Akçaköy mah. , Bandırma ilçesi; Aksakal mah., Külefli mah., Bigadiç ilçesi; Çömlekçi mah., Emirler mah. Yeniköy mah.,  Gönen ilçesi; Çakmak mah., Korudeğirmen mah., Karesi ilçesi; Davutlar mah., Yeniköy mah., Ziyaretli mah., Kepsut ilçesi; Akçakertil mah. Mahmudiye mah. , Savaştepe ilçesi; Bozalan mah., Sarısüleymanlar mah. , Sındırgı ilçesi ; Eşmedere mah. olmak üzere toplam 25 (yirmi beş) adet mahallede arsenik arıtma çeşmesi yapılacaktır.

Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler:

 • Altıeylül ilçesi; Aslıhan mah., Aslıhan Tepeciği mah, Balıklı mah, Cinge mah., Ertuğrul mah., Gökköy mah., Kabaklı mah., Köseler mah., Macarlar mah., Akçaköy mah.,
 • Bandırma ilçesi; Aksakal mah., Külefli mah.,
 • Bigadiç ilçesi; Çömlekçi mah., Emirler mah. Yeniköy mah.,
 • Gönen ilçesi; Çakmak mah., Korudeğirmen mah.,
 • Karesi ilçesi Davutlar mah., Yeniköy mah., Ziyaretli mah.,
 • Kepsut ilçesi ; Akçakertil mah. Mahmudiye mah. ,
 • Savaştepe ilçesi Bozalan mah., Sarısüleymanlar mah. ,
 • Sındırgı ilçesi ; Eşmedere mah. olmak üzere toplam 25 (yirmi beş) adet mahallede Arsenik Arıtmalı çeşme yapılmıştır.
                                           

Burhaniye kanalizasyon inşaatı kapsamında bozulan yol üst kaplaması onarımı için asfalt yama yapım işi ihale edilmiş olup, yaklaşık 9.000 m2  asfalt kaplama yapılmıştır.

 

   


ALO 185
Çek & Gönder