696 SAYILI KHK UYARINCA İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ SINAVI SONUÇLARI


1-375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 üncü maddelerinin uygulanmasına dair Usul ve Esasların 39 uncu maddesinin "(5) Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından idarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü doğrultusunda ayrıca tebigat yapılmayacaktır.

2- Adayların Arşiv Araştırma ve Güvenlik Soruşturması henüz sonuçlanmadığından, Arşiv Araştırma sonucunda atanmasına engel hali olanların atama işlemleri işe başlamış dahi olsalar iptal edilecektir

3- Sınav sonuçlarına itirazlar 21-22-23 Mart 2018 tarihleri arasında Balıkesir Valiliğinde oluşturulan Sınav İtiraz Komisyonuna yapılabilir.

Sınav Sonuçları için TIKLAYINIZ.Diğer Duyurular Tüm duyurular için tıklayınız.
20 MART 2018, Salı     Sayfayı Paylaş