Birimler
1. Hukuk Müşavirliği
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Özel Kalem
Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Mustafa KARAKUZU, 1974 yılında Kütahya İli Merkez Yeşilbayır (Etyemez) köyünde doğdu. Orta öğretimini Kütahya Endüstri Meslek Lisesinde, Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı.

 • 1999 yılında Kütahya Erenler Belediyesinde görevine başladı.
 • 2004-2010 yılları arasında Kütahya İl Özel İdaresi,
 • 2010-2014 yılları arasında Balıkesir İli Edremit İlçesi Özel İdare Müdürlüğünde Şef ve İlçe Müdür Vekili olarak görev yaptı.
 • 2014 yılından itibaren Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde Abone İşleri Şube Müdürü Vekili olarak görev yapmakta iken;
 • İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı sonucu başarılı olarak 04.11.2016 tarihinde Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanlığına Şube Müdürü olarak atandı.
 • 15/05/2017 tarihinde Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanı olarak atanmış olup halen bu görevini sürdürmektedir.

Evli olup, bir çocuk babasıdır.
 • Abone müracaatlarının tetkik, neticelendirilme ve cevaplandırılması, abonelerle mukavele akdi ve feshi, abonelerin sarfiyatının tespiti ve bedellerinin tahakkuk ve kontrolü ile bu işlere ait bütün lüzumlu istatistiki bilgilerin hazırlanması, gereken hallerde abone sularının kapattırılıp açtırılması, depozito tahakkuklarının yapılması, icabında sayaçların değiştirilmesi, abonelere ait sair masraflarının tahakkuk işlerinin yürütülmesi, yüksek tüketimli abonelerin takibi, ihtiyaç duyulduğunda hizmetlerin ihale suretiyle yaptırılmasını sağlamak, 
 • Tahakkuklara ait itirazları değerlendirerek çözüme ulaştırılmasını sağlamak,
 • Planlı olarak kullanıcı ve saha taraması yaptırmak suretiyle kaçak ve usulsüz su kullananları tespit etmek ve haklarında gerekli kanuni ve idari işlemleri yapmak, bu işlemlere ait evrakların ilgili birimlere havalesini sağlamak,
 • Abonelerin tesisatlarında takılı olan su sayaçlarının devamlı çalışır halde bulunmasını sağlamak ve aboneler tarafından ilgili müdürlüğe şikayette bulunulan sayaçların şikayetli muayenesinin yapılmasını sağlamak,
 • Depozito (teminat) bedellerinin miktarlarının tespit edilerek artırılması için Genel Müdürlüğe teklifte bulunmak,
 • Abonelerin iş ve işlemlerinin kolay ve süratli bir şekilde yapılmasını sağlayacak tedbirlerin alınmasını sağlamak, bu maksatla yeni teknolojileri ve metodları kullanarak gerekli etüd ve araştırmaların yapılması ile mevzuat ve talimatların personele duyurularak uygulanmasını sağlamak. Bu işlerin yürütülmesinde, ihtiyaç duyulması halinde hizmet satın alımı yapmak.
 • Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının Dairesi ile ilgili olarak verdikleri vazifeleri de ifa etmekle görevli ve mesuldür. 
 • Tahakkuk Kontrol Şube Müdürlüğü 
 • Abone İşleri Şube Müdürlüğü 
 • Şube Müdürlüğü