Birimler
1. Hukuk Müşavirliği
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Özel Kalem
Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Şennur BOZACI, 1966 yılında Balıkesir’in Balya ilçesi Doğanlar köyünde doğdu. Orta öğretimini Balıkesir Ticaret Lisesinde, Yüksek öğrenimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı.

1985 Yılında Balıkesir Defterdarlığı Bigadiç Vergi dairesinde veznedar olarak göreve başladı.

1987 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Saymanlık Müdürlüğünde,

1989-2001 yılları arasında Balıkesir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünde Muhasebe Memuru olarak görev yaptı

2001-2014 yılları arasında Devlet Su işleri 25 Bölge Saymanlık Müdürlüğünde Muhasebe Şefi olarak görev yaptı

2014 yılında Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne şef olarak atandı.

İçişleri Bakanlığı Mahalli idareler Genel Müdürlüğünce yapılan görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınav sonucu başarılı olarak 04.11.2016 tarihinde Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü olarak atandı.

17.04.2018 tarihinde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına Daire Başkanı olarak atanmış olup halen bu görevi sürdürmektedir.

Evli ve 2 çocuk annesidir.
 • Kurumun strateji geliştirme ve performans izleme çalışmalarını meri kanun, yönetmelik ve yönerge esasları dahilinde yapılmasını sağlamak,
 • Kurumun, kurum felsefesinin, (misyon, vizyon ve ilkeler) tespit edilmesi ve günün şartlarına uygun olarak çalışmasını sağlamak,
 • Kurumun stratejik planlama çalışmalarına matuf hazırlık programı yapmak, stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak,
 • Stratejik Planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında iletişim, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
 • Kurumsal Performans Yönetim Sisteminin müessir bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak ve belirli periyotlarla sistemi revize etmek,
 • Performans Programı hazırlıklarının iletişim işbirliği ve koordinasyonunu sağlamak,
 • Kurum ve birimlerinin performansıyla ilgili bilgi ve verileri toplamak ve analiz etmek,
 • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, Kurumun faaliyet raporunu hazırlamak,
 • Dış kurumlardan gelen ve Genel Müdürlüğümüzün bütününü ihtiva eden istatistiki bilgi taleplerini cevaplandırmak,
 • Bölümünde iş planı, izin, mesai vb. işlemleri düzenlemek,
 • Mevzuat ve bağlı olduğu makamların vereceği vazifeleri yapmaktır.
 • Stratejik Plan ve Performans Şube Müdürlüğü