Birimler
1. Hukuk Müşavirliği
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Özel Kalem
Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı

Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı

Hikmet YILDIRIM 1970 yılında Balıkesir’in Sındırgı İlçesinde doğdu. Ortaöğretimini Sındırgı Lisesinde tamamladı, Yükseköğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tamamladı.

1993 – 2001 yılları arasında Gölcük Donanma Komutanlığında Göreve Başladı.

2001 – 2008 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığında görev yaptı.

2008 – 2014 yılları arasında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde Şube Müdürü olarak görev yaptı.

2014 yılında Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü olarak atandı.

17.04.2018 yılında Ticaret İşleri Dairesi Başkanı olarak atanmış olup halen bu görevi sürdürmektedir.

 1 çocuk babasıdır.
 • İdareye gerekli her türlü malzemenin yurt içi ve yurt dışından satın alınması, satılması, ambarlanması ve ihtiyaç olan malzemelerin Genel Müdürlük birimlerine uygun olarak dağıtılmasının yürütülmesi, İdarenin araç ve makinelerinin bakım ve onarım işlerinin yapılması,işletilmesi ve her türlü teknik ve teknolojiden faydalanarak araştırmalar yapmak ve mevcut atölyeleri yönetmek, gerektiğinde yeni atölyeler açmak,
 • İdarenin bağlı değer ve demirbaşlarıyla, mal mevcudunun envanter ve sayımlarını yapmak,
 • İdarenin hizmet ve yatırımlarına ait iç programlarının gerçekleştirilmesi için gerekli malzemeyi sağlamak üzere diğer birimlerle işbirliği yapmak,
 • Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik vs. mevzuatlarına göre iç ve dış satın alma işlemlerini yürütmek, İdarenin menkul, gayrimenkul mallarını kiraya vermek veya kiralama işlemlerinin yapılması, malzemelerin ambarlanması, bakımı ve muhafazasını sağlamak,
 • İdare bina ve tesisleri ile taşıtlarına ait yangın, hasar vs. gibi her türlü sigorta işlerini takip etmek,
 • İdare için gerekli makine, teçhizat ve bunların yedek parçaları ile işletme malzemesi ve demirbaşların ikmal ve ambarlama işlerinin planlama ve yürütülmesi ile ambar formlarını tespit ile giriş-çıkışlarını, idarenin stok politikasını tespit ve takip etmek, idarenin satma, nakliye ve nakliye sigortası işlemlerini yürütmek, satın alma, satma ve ambar işlemlerine ait kayıtları tutmak,
 • Satın alınacak, satılacak veya yaptırılacak makine ve malzemenin sözleşmelerini hazırlamak, inceleme ve teslim alma usullerini tespit ederek Genel Müdürlüğe sunmak, çalışanların giyecek yardımı işlerini yürütmek,
 • Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının Dairesi ile ilgili olarak verdikleri vazifeleri de ifa etmekle görevli ve mesuldür.
 • İhale ve Satın Alma Şube Müdürlüğü 
 • İkmal ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü 
 • Taşınır Şube Müdürlüğü
 • Şube Müdürlüğü