Birimler
1. Hukuk Müşavirliği
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Özel Kalem
Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Burhan DERİCİ, 1976 yılında Çorum ili İskilip ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İskilip Lisesi’nde, yüksek öğrenimini ise Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. 

 • 2000 yılında Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Teknik Servis departmanında göreve başladı, bilgi işlem altyapılarının kurulmasında, sistem aktarımlarında ve program entegrasyonlarında görev aldı. 
 • 2009-2014 yılları arasında Bilgi İşlem Veri Analiz İşletim Şube Müdürlüğü görevini vekâleten yerine getirdi. 
 • Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Veri Analiz İşletim Şube Müdürü görevini yürütmekte iken, 07.07.2014 tarihinde Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olarak atanmış olup halen bu görevini sürdürmektedir. 

Evli olup üç çocuk babasıdır.
 • Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan bilgisayar ağını oluşturmak,  oluşturulan bilgisayar ağının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak,
 • İdarede bulunan bilgisayar donanım, yazılımı etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayarak bakım onarım hizmetlerini yürütmek,
 • Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeleri takip etmek ve personelin bu gelişmeleri takip etmesini sağlamak,
 • İdarenin bilgi teknolojisi  ihtiyacını tespit etmek,
 • Kurumun, internet teknolojilerini kullanarak hizmet sunabilmesi için gerekli teknik koordinasyonu ilgili birimler ile gerçekleştirmek,
 • Kurum içi ağ üzerinde noktalar arasında data, ses ve görüntü iletimi için yapılması gerekli işleri organize etmek,
 • Kurum içi ve kurum dışı bilgilendirme amaçlı yapılan her türlü faaliyet (toplantı, sunum, panel, konferans, brifing vb.) için gerekli olan bilgi işlem altyapısını sağlamak,
 • Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının Dairesi ile ilgili olarak verdikleri vazifeleri de ifa etmekle görevli ve mesuldür.

Bu hizmetler; 1 Daire Başkanı, 1 Şube Müdürü, sözleşmeli memur statüsünde 4 Programcı, 1 Çözümleyici, 2 Tekniker ve 4 büro personeli ile yürütülmektedir.

 • Yazılım Geliştirme ve Uygulama Şube Müdürlüğü
 • Donanım ve Sistem Şube Müdürlüğü